– Solenergi er nå blitt så billig å bygge ut at det i økende grad utkonkurrerer ikke bare kullkraft, men også vannkraft, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

Torsdag morgen la han frem regnskapene for tredje kvartal, der Statkraft tok tap på 2,35 milliarder kroner på sine vannkraftverk i Chile. Det ene vannkraftselskapet som ble skrevet ned med 1,35 milliarder kroner, ble kjøpt av Statkraft så sent som i 2015.

– Prisene på bygging av solenergi har falt mer enn vi hadde ventet. Det har gitt en stor utbygging av solenergi også i Chile, og har ført til fallende kraftpriser. Ettersom vi i liten grad har langsiktige kontrakter i Chile har det ført til at vi måtte nedjustere våre prognoser for fremtidige kraftinntekter, sier Rynning-Tønnesen. Han understreker at Statkrafts vannkraftverk i Chile fortsatt er lønnsomme, men ikke så lønnsomme som de har antatt tidligere.

Han mener det er for tidlig å fastslå at Statkraft gjorde et dårlig kjøp i 2015, fordi han ikke utelukker at prisforventningene i Chile kan komme til å stige igjen.

Store nedskrivninger er blitt en vane for Statkraft-sjefen, som i fjor alene skrev ned verdien av verk i Tyskland, Albania, Sverige og Norge med 4,7 milliarder kroner. Det kommer i tillegg til tidligere års milliardnedskrivninger.

Mindre ny vannkraft

Rynning-Tønnesen tror prisen for utbygging av sol- og vindkraft bare vil fortsette å falle.

Han viser til Bloomberg Energy, som nå anslår at prisen på solenergi vil falle fra dagens 52 til 18 dollar per MWh i 2040, mens vindkraft vil falle fra dagens 58 til 32 dollar per MWh i 2040.

Det betyr at det etter hvert vil bli stadig vanskeligere for ny vannkraft å konkurrere.

– Vi vil nok fortsette å bygge ut vannkraft, men neppe like mye som tidligere, og ikke uten at de er knyttet til langsiktige kraftkontrakter, sier Rynning-Tønnesen og kaller seg nå mer selektiv.

Helst vil han se kraftkontrakter på 15–20 år, men i hvert fall ikke under syv år.

Statkraft er i ferd med å selge seg ut av offshore havvind som følge av at regjeringen ikke ville tilføre selskapet den nødvendige kapitalen.

I stedet satser Statkraft på å bygge seg opp i landbasert vind og solenergi.

Nylig åpnet Statkraft sin første egenbygde solpark i India, og skal etter planen åpne en ny solpark i Nederland før årsskiftet. Rynning-Tønnesen opplyser at Statkraft utreder muligheten for å bygge solanlegg på næringsbygg, ettersom det kan være lønnsomt uten subsidier nesten over hele verden. Kraftkjempen jakter også vindkraft-muligheter i Skottland og Wales.

Veide opp tap

Rynning-Tønnesen karakteriserte Statkraft resultater for tredje kvartal som solide og sterke, med et underliggende driftsresultat på 492 millioner kroner og et resultat før skatt på nærmere to milliarder kroner, opp fra minus 352 millioner kroner i samme periode i fjor.

Årsaken er nok en engangseffekt, etter at Statkraft ble enige med Norfund om å splitte opp sine felleseide kraftverk i SN Power og IH Invest. Dermed har Statkraft overtatt tidligere felleseide kraftverk i India, Nepal og Sør-Amerika, og fikk en gevinst på transaksjonene på 2,18 milliarder kroner, som dermed nesten oppveier nedskrivningene i Chile.

Statkraft tok også nedskrivninger i tredje kvartal på mer enn 200 millioner kroner på vann- og vindkraft i Brasil, Peru og India. Også i Tyskland tok selskapet en nesten like stor nedskrivning.

Selskapet har tidligere tatt tap på tre milliarder kroner på det gigantiske vannkraftprosjektet Cetin øst i Tyrkia.

Store forsinkelser, bråk med de ansatte og sammenbrudd i våpenhvilen mellom tyrkiske myndigheter og den kurdiske PKK-geriljaen gjorde at Statkraft til slutt stanset hele prosjektet.

Se også: (Vilkår)

Salamander skaper ekstraarbeid for Ringeriksbanen
En sjelden salamander skaper nå ekstraarbeid for Ringeriksbanen. Lokale barn fant den sjeldne salamanderen ved en gårdsdam i Bærum.
00:30
Publisert: