Solcelleleverandøren Otovo la tirsdag morgen frem tall for tredje kvartal. Rapporten viser en omsetning på 174,5 millioner kroner, mer enn en dobling fra tredje kvartal i fjor. Legger man til abonnementsporteføljen, var omsetningen på 235 millioner kroner.

– Én av tre kunder valgte å leie fremfor å kjøpe anlegg direkte dette kvartalet. Dette beviser at alternativet uten forhåndsinvesteringer resonnerer godt med markedet, og gjør det mulig for enda flere europeere å kjøpe solenergi til hjemmene sine, sier administrerende direktør Andreas Thorsheim i en pressemelding.

Samtidig vokste driftsunderskuddet til 82,6 millioner kroner. I samme kvartal i fjor fikk selskapet et driftsunderskudd på minus 35,5 millioner kroner.

Netto kontantstrøm var negativ med 35 millioner kroner. Kontantbeholdningen falt fra 330 til 291 millioner kroner i løpet av kvartalet, dels grunnet valutaeffekter. Selskapet hentet i februar i år inn 300 millioner kroner i frisk kapital.

Selskapet gjentar guidingen på mer enn 500 millioner kroner i inntekter for andre halvår av 2022. Det venter samtidig mer enn en dobling av omsetningen i første halvår 2023.

Aksjen svingte mellom svak oppgang og svak nedgang i åpningsminuttene. Klokken 12.30 var aksjen ned nær fem prosent for dagen.

Flere måneders ventetid

Forsyningsproblemer har vært en plage for bransjen siden i fjor, men nå melder Otovo om bedret tilgang på arbeidskraft, paneler og batterier, noe selskapet venter vil få en effekt i fjerde kvartal og i økende grad i 2023.

– Solenergibransjen i Europa møtte ekstrem etterspørselsvekst på slutten av 2021, og brukte tid på starten av året på å tilpasse bemanningen. I Norge er det omtrent tre ganger så mange som jobber med solenergi nå, noe som illustrerer veksten som har vært i behovet for folk, sier Thorsheim til DN.

Da dette begynte å løse seg på vårparten, gikk bransjen tom for vekselrettere, som er den «smarte delen» i et solcelleanlegg.

– Det har skapt forsinkelser for oss og montørene, og det har vært en plage for hele bransjen siden april av. Det har vært svært krevede å få tak i nok utstyr, noe som dempet veksten i andre kvartal og også holdt oss noe tilbake i tredje kvartal, sier Thorsheim.

– Hvor lang ventetid er det nå?

– Det varierer fra land til land og region til region. I Norge er det noen måneder, med kortere ventetid på Vestlandet enn på Østlandet. I Polen kan det være så lite som et par uker, sier Thorsheim.

Ebidta-lønnsomhet

Konkurransen i markedet blir stadig større, men Thorsheim er ikke bekymret.

– Vi tar markedsandeler i alle land vi har vært i mer enn ett år. For ett år siden var Otovo til stede i seks europeiske land og ikke lønnsom i noen av dem. Nå er vi lønnsom i fire av de seks landene, mens vi er inne i 13 land totalt.

Lønnsomheten Thorsheim sikter til er på ebitda-nivå, i landene Norge, Spania, Sverige og Italia. Ebitda er et regnskapsuttrykk for resultat før av- og nedskrivninger, samt før renter og skatt.

– Mange vil mene at ebitda ikke er et godt mål på lønnsomhet?

– Jeg har ikke så mye å si til det.

Øker prisene

Otovo er notert på lavterskelsbørsen Euronext Growth, men har søkt overføring til hovedlisten på Oslo Børs. Aksjen har falt om lag 15 prosent i år. Markedsverdien av egenkapitalen er nå på 3,2 milliarder kroner.

Otovo ble grunnlagt av Andreas Thorsheim, Lars Syse Christiansen, Simen F. Jørgensen og Andreas Bentzen i 2016. Thorsheim er i dag administrerende direktør, mens Bentzen nylig gikk av som teknologidirektør for å begynne i batteriselskapet Freyr.

I løpet av kvartalet har Otovo gått inn i Portugal, Storbritannia og Østerrike, mens selskapet har planer om å entre Nederland, Belgia og Sveits innen året er omme. Selskapet har nå solgt prosjekter i ti europeiske land totalt.

Thorsheim mener utsiktene for Otovo er gode og at selskapet vil evne å levere vekst også i møte med de makroøkonomiske utfordringene som truer hele verdensøkonomien. I rapporten melder selskapet at det «evner å øke påslag og marginer i ti av ti land».

– Vi er trygge på vår evne til å opprettholde en 100 prosent vekstrate de neste årene, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.