Med strømpriser som går i taket i Sør-Norge, har etterspørselen etter solceller eksplodert. Det merkes blant de store aktørene i markedet for montering og salg av solceller.

– Det er så stor etterspørsel i markedet at vi sliter med å håndtere det. Vi ansetter i snitt én hver dag, sier Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten.

I 2005 startet sivilingeniøren selskapet nærmest som en hobby ved siden av jobben som programmerer.