Brenner for kortreist solkraft til Tesla-lading – stoppes av regelverk

Nordens største ladeparkanlegg i Sarpsborg får ikke hente solkraft fra nabotomten for å løse Teslas ladebehov. Nå presses regjeringen for å tillate at lokalt produsert solkraft kan deles i nabolag.

Publisert: Oppdatert:

– På Inspiras tomt kan vi få plass til et solcelleanlegg som gir 500.000 kilowattimer i året, sier Thomas Haugstenrød, forretningsutvikler Sol i Østfold Energi (nr. tre fra venstre). Fra venstre: Jonas Borge Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Inspiria, Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef og Marianne Riddervold Kahrs, forretningsutvikler i energisystemer, begge i Østfold Energi.
– På Inspiras tomt kan vi få plass til et solcelleanlegg som gir 500.000 kilowattimer i året, sier Thomas Haugstenrød, forretningsutvikler Sol i Østfold Energi (nr. tre fra venstre). Fra venstre: Jonas Borge Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Inspiria, Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef og Marianne Riddervold Kahrs, forretningsutvikler i energisystemer, begge i Østfold Energi. (Foto: Aleksander Nordahl)