Utenlandske investorer, enten det er Stadtwerke München, Credit Suisse eller Blackrock, har finansiert store deler av vindkraftbyggeboomen som pågår i Norge. Det vil SV ha en slutt på. Partiet foreslår et lovkrav om offentlig eierskap til minst to tredjedeler av vindkraften, på samme måte som for vannkraften. Skattlegging er ikke nok.

– Offentlig eierskap er en langt bedre og en langt mer varig ordning som sikrer at det offentlige får inntektene, sier energipolitisk talsmann Lars Haltbrekken om representantforslaget fra SV på Stortinget.

– Det kan godt være dette fører til lavere utbyggingstakt, men det betyr også at det er en god del natur som blir spart med dette forslaget, sier han.

Han mener det grønne skiftet må drives av mer enn vindkraft på land. SV vil ha både havvind, oppgradering av vannkraft og energieffektivisering.

Naturressursskatt lokalt

Den norske eierandelen innen vindkraft kan økes i forbindelse med at eksisterende konsesjoner løper ut. Normalt varer vindkraftkonsesjoner bare i 25 år, som også grovt sett tilsvarer den tekniske levetiden av vindturbiner.

Innenfor vannkraft er i dag rundt 90 prosent eid av statsforetak eller kraftselskaper eid av kommuner og fylkeskommuner. Det synes SV er forbilledlig.

I tillegg ønsker også SV å innføre en såkalt naturressursskatt på vindkraft, som skal tilfalle lokalsamfunnet. Vannkraftverk er pålagt en slik skatt på 1,3 øre per kilowattime, hvorav 1,1 øre går til vertskommunen og 0,2 øre til fylkeskommunen.

– Som lønnsomhetsutviklingen har vært for vindkraft, er det grunnlag for å ha naturressursskatt også på vind. Vi vil også sikre at noe av lønnsomheten sitter igjen i kommunene, sier finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski i SV.

Hun betegner seg selv som vindkrafttilhenger i et parti der det er stor intern uenighet i spørsmålet om utbyggingstakt. Hun mener lokale skatteinntekter er viktig for å sikre lokal støtte for prosjekter. I dag er det til dels stor lokal motstand, ikke minst i den pågående konflikten om utbyggingen på Frøya.

Det kan bli enda mer skatt på vindkraft hvis SV får det som partiet vil. For tiden jobber det såkalte Sanderud-utvalget med å se på både vannkraft- og vindkraftbeskatningen. Et av spørsmålene er om det skal innføres en ekstraskatt på eventuell superprofitt, slik som både vannkraft og oljevirksomhet står overfor.

– Vi er for grunnrentebeskatning av vindkraft, på samme måte som for vann, sier Kaski.

Kalv, ikke ku

Leder Øyvind Isachsen i vindkraftforeningen Norwea mener krav om norsk offentlig eierskap er malplassert nå.

– Vi ser at de norske selskapene er på banen og ønsker å være med. La dem få noen år på seg, sier Isachsen.

– Grunnen til at vi har mange utenlandske eiere i Norge nå, er at norske ikke har villet bygge. Jeg garanterer at for hvert år som går, vil det blir mer og mer norsk i dette, legger han til.

Isachsen påpeker også at det er vanskelig for utlendinger å stikke av med både norske vindressurser og elektroner. Han lurer dessuten på om SV vil legge tilsvarende begrensninger på norske fornybarinvestorer utenlands.

Når det gjelder naturressursskatt til kommunene, er han enig i tanken om at lokalsamfunnene må få mer igjen. Likevel mener han at både SV og andre skatteglade må være forsiktige med å øke det totale skattetrykket på vindkraft for tidlig.

– Vi må ikke slakte denne kalven her før den blir ku og gir melk. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.