Statkraft la torsdag morgen frem resultater for tredje kvartal som viste et underliggende driftsresultat på 492 millioner kroner og et resultat før skatt på nærmere to milliarder kroner, opp fra minus 352 millioner kroner i samme periode i fjor.

I regnskapet skjuler det seg imidlertid også store tap for kraftselskapet.

Lavere prisforventninger

Statkraft har i regnskapet måttet skrive ned verdier med 2,35 milliarder kroner på vannkraftverk i Chile. Rundt halvparten av dette er kraftverk hvor Statkraft har en så stor kontroll at de føres i Statkrafts egne regnskaper. Resten er eierandeler i andre vannkraftverk.

Årsaken til nedskrivningene er et resultat av lavere langsiktige priser enn forventet.

– Statkrafts langsiktige prisforventninger for enkelte markeder har vist en nedgang, hovedsakelig som følge av lavere teknologikostnader for vind- og solkraft. Dette er veldig positivt for konkurranseevnen for ny fornybar energi, men har også ført til store nedskrivninger, skriver selskaper i kvartalsrapporten.

I tillegg er et aksjonærlån Statkraft har gitt til et annet selskap også nedskrevet med 117 millioner kroner.

– Preget av nedskrivninger

Statkraft-regnskapet er påvirket av store engangseffekter. I tillegg til milliardnedskrivningene, har selskapet regnskapsført en nesten like stor gevinst etter salget av sin halvpart av internasjonale kraftselskapet SN Power til Norfund. Samtidig har Statkraft kjøpt de resterende 18,1 prosent av aksjene i Statkraft IH Invest, som er eierselskapet for aktiva i Sør-Amerika, India og Nepal. Statkraft eier dermed hele Statkraft IH Invest.

– Transaksjonen er i tråd med strategien om å bygge sterkere posisjoner i færre markeder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en melding.

Regnskapsmessige gevinster var på 2,18 milliarder kroner i kvartalet, primært knyttet til primært knyttet til salget av aksjene i SN Power.

Tar også nedskrivninger i Brasil, Peru, India og Tyskland

Statkraft tok også nedskrivninger på mer enn 200 millioner kroner på vann- og vindkraft i Brasil, Peru og India. I Tyskland tok selskapet en nedskrivningpå nesten like mye.

Selskapet har tidligere tatt tap på tre milliarder kroner på det gigantiske vannkraftprosjektet Cetin øst i Tyrkia.

Store forsinkelser, bråk med de ansatte og sammenbrudd i våpenhvilen mellom tyrkiske myndigheter og den kurdiske PKK-geriljaen gjorde at Statkraft til slutt stanset hele prosjektet. (Vilkår)

Krangler med varaordfører om hyttekjøp
Bjørn Waatwik har brukt åtte år på rettssaker etter at han kjøpte hytte av varaordføreren.
01:09
Publisert: