I årets tre første måneder var systemprisen for kraft i snitt 2,5 ganger så høy som samme periode i 2021 og 2019, og syv ganger så høy som i 2020.

Da regner det penger i Norges største kraftprodusent, Statkraft, der konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen la frem resultat for første kvartal onsdag morgen.

Det underliggende driftsresultat endte på 18 milliarder kroner, opp fra 7,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Dette er det høyeste driftsresultatet i Statkrafts historie, uavhengig av kvartal.

Lavere produksjon

– Statkraft oppnådde et sterkt resultat i første kvartal, drevet av høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra våre markedsaktiviteter. Russlands invasjon av Ukraina har ført til menneskelige tragedier og usikkerhet rundt tilgang på energi. Krigen har også påvirket en allerede stram markedssituasjon og ført til økt usikkerhet og volatilitet. De høye kraftprisene er krevende for mange konsumenter, sier Rynning-Tønnesen i en børsmelding.

Det til tross for lave nivåer i vannmagasinene, samtidig som strømforbruket i husholdninger og vanlige bedrifter falt med 14 prosent i årets tre første måneder, ifølge SSB.

Ifølge Statkraft var den samlede kraftproduksjonen på 18,5 terawattimer i kvartalet, 2,1 terawattimer lavere enn i første kvartal i fjor. Nedgangen var primært relatert til norsk vannkraft og tysk gasskraft, opplyses det.

Statkraft står i et normalår for nær halvparten av den samlede produksjonen av strøm basert på vannkraft her til lands. Statkraft er også et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft har 4600 ansatte i 18 land.

Storgevinst på trading

Samtidig er Statkraft også en av Europas største på trading i det europeiske kraftmarkedet, men handler også fra New York og London. Resultatene har vært svært blandede. For 2021 som helhet var det underliggende driftsresultatet fra de såkalte markedsaktivitetene på minus 4,3 milliarder kroner.

Men i årets første kvartal gikk det godt: Underliggende driftsresultat for markedsaktivitetene endte på 4,7 milliarder kroner, opp fra nær én milliard i samme periode i fjor.

I fjor fikk Statkraft 83 milliarder kroner i inntekter, like mye som i de to årene før – til sammen. Resultat før skatt endte på 33 milliarder kroner, en seksdobling fra 2020, og langt mer enn de to foregående årene til sammen.

Etter skatt satt Statkraft igjen med 16 milliarder, hvorav ti i år betales som utbytte til staten. Det ga et godt utgangspunkt for videre investeringer for Statkraft som har som mål å bli en av verdens ledende produsenter av fornybar energi før 2025.

– Krever et høyere tempo

De siste årene har Statkraft investert i vind- og solkraft både i Europa, Sør-Amerika og India. Men fortsatt er det investeringer i Norge som står høyest, de siste årene primært i oppgraderinger av eksisterende vannkraft.

Statkraft skriver at det er rom for å øke investeringene innen fornybar energi.

– Det presserende behovet for å redusere Europas avhengighet av russisk energi og de økende klimautfordringene krever et høyere tempo i investeringer i fornybar energi. Som Europas største produsent av fornybar energi vil Statkraft fortsette å levere på våre vekstambisjoner mot en utslippsfri fremtid, sier Rynning-Tønnesen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.