Historisk høye kraftpriser og høy vannproduksjon har bidratt til at statseide Statkraft leverer tidenes beste driftsresultat i fjorårets siste kvartal.

Statkraft, som er Norges største kraftprodusent, la torsdag frem sine resultater for fjerde kvartal, som viste et underliggende driftsresultat på 9,3 milliarder kroner. Det utgjør en forbedring på 7,8 milliarder kroner sammenlignet med fjerde kvartal i 2020.

Den enorme resultatforbedringer gir et foreslått utbytte på 10,2 milliarder kroner for 2021. I 2020 var utbyttet på 3,67 milliarder.

– Krisen i det norske og europeiske energimarkedet er ikke en forsyningskrise, men en priskrise. Markedet har fungert og Statkraft har klart å forvalte kraftressursene på en effektiv og verdiskapende måte, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Venter videre vekst

Resultat etter skatt endte på 3,9 milliarder kroner, en forbedring på 0,2 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i 2020.

– Statkraft leverte sterke resultater i fjor, basert på høye nordiske kraftpriser og høy norsk vannkraftproduksjon. Den ekstraordinære markedssituasjonen skaper imidlertid en krevende situasjon for forbrukere og husholdninger. Dette er ikke en situasjon vi ønsker, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Tap fra segmentet Markedsoperasjoner som følge av de høye energiprisene og et volatilt marked påvirket driftsresultatet negativt, står det i selskapets årsrapport.

– Vi fortsatte å levere på strategien vår gjennom året, og vi går inn i 2022 med en styrket finansiell kapasitet og evne til å nå våre vekstambisjoner og drive energiomstillingen fremover, sier Rynning-Tønnesen.

Nye investeringer

Statkraft er Norges desidert største kraftprodusent. Selskapet står i et normalår for nær halvparten av den samlede produksjonen av strøm basert på vannkraft. Statkraft er også et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft har 4 600 ansatte i 18 land.

Statkraft hadde en solid kontantstrøm fra driften på 6,4 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var 14,4 milliarder kroner.

– Dette gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi, står det i rapporten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.