Onsdag 11. mai i år: En norsk-russisk kvinne er på vei til jobben hos leverandørselskapet Norpec i Lier. Kort tid før hun er fremme, har politiets razzia mot selskapets lokaler startet.

Politiet etterforsker kopiering av sensitive data fra serverne til en annen sentral leverandør i kraftsektoren: Jacobsen Elektro.

Begge selskaper har vært viktige for Statnett, det statlige foretaket som eier og driver det sentrale strømnettet.