Statnett, som opererer de norske strømnettet, hadde i 2021 driftsinntekter på rekordhøye 14,4 milliarder kroner, ifølge selskapets årsrapport som ble publisert torsdag. Det er en oppgang på 3,3 milliarder kroner fra 2020.

«Økningen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig sterk økning i flaskehalsinntektene», opplyser Statnett.

Det er de store prisforskjellene mot Sverige og Europa som har gitt Statnett milliarder i merinntekter i 2021. Selskapet skriver at åpningen av North Sea Link, Norges nye strømkabel til Storbritannia, også har bidratt til økte flaskehalsinntekter, som altså er prisdifferansen som kabeloperatørene deler på.

I 2021 var flaskehalsinntektene på rekordhøye 5,7 milliarder kroner, opp fra 2,4 milliarder året før.

Forsvarer kablene

Debatten har rast siden i høst rundt utenlandskablenes rolle i den store prisøkningen på strøm i Norge de siste månedene. Mens noen politikere – blant annet fra Senterpartiet før det kom i regjering – har argumentert for å kutte eksporten av strøm for å begrense smitten av høye priser i Europa, har Statnett argumentert for at kablene spiller en mindre rolle.

Så sent som forrige uke gikk Statnett ut med beregninger som viser at de to kablene som ble åpnet sist, til Tyskland og England, står for ti prosent av de rekordhøye prisene i Sør-Norge den siste tiden.

– I den offentlige debatten blir det fremstilt som om de to nye kablene er hovedårsaken til de rekordhøye strømprisene vi har sett denne vinteren. Våre utregninger viser at dette ikke stemmer. Mange andre faktorer har bidratt til de høye prisene, sa konserndirektør Gunnar Løvås da.

Forventer volatile priser

I årsberetningen som følger årsregnskapet trekker Statnett frem at de store svingningene vi har sett i strømprisen det siste året ventes å vedvare.

«I årene som kommer vil kraftprisene svinge vesentlig mer på kort sikt enn vi er
vant til», skriver Statnett.

Statnett fikk et resultat etter skatt på om lag 1,5 milliarder kroner. Det var en nedgang fra rundt to milliarder kroner i 2020.

Statnett opplyser at reduksjonen i underliggende resultat i hovedsak skyldes økte systemdriftskostnader som følge av høyere kraftpris. Disse systemdriftskostnadene vil imidlertid bidra til høyere tillatt inntekt i 2023, skriver selskaper.

Reduserte nettleien

I februar ble det kjent at Statnett har valgt å sette ned forbrukstariffen til null fra 1. april og ut året, som følge av de ekstraordinære inntektene. Det betyr at norske strømbrukere og industri får nærmere fire milliarder kroner i redusert nettleie i 2022.

– Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden, har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. Det kommer norske forbrukere til gode med nærmere fire milliarder i lettelser når vi nå setter forbrukstariffen til null fra første april, sa konsernsjef Hilde Tonne i Statnett da nyheten ble kjent.

Forbrukstariffen er Statnetts andel av nettleien, og hittil i år har den tilsvart rundt fem øre per kilowattime for sluttbrukere.

(I en tidligere versjon av denne saken skrev DN Statkraft i stedet for Statnett. Dette er nå rettet på.)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.