Onsdag avholder Equinor generalforsamling i Stavanger. Der ber styret i selskapet om en såkalt rådgivende votering om selskapets energiomstillingsplan. Planen omfatter en rekke detaljerte delmål opp mot selskapets mål om nullutslipp i 2050. Blant delmålene er:

  • 50 prosent netto utslippskutt innen 2030 for egenopererte felt på selskapsnivå.