– Hvis jeg var finansminister i dag, ville jeg umiddelbart ha satt i gang med å stressteste norsk økonomi for å sikre en styrt overgang til lavutslippssamfunnet, sier Kristin Halvorsen, tidligere finansminister (2005–2009) og SV-leder, nå direktør ved Cicero Senter for klimaforskning.

Halvorsen møtte onsdag morgen Statoils bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup til debatt i regi av Dagens Næringsliv.

Kristin Halvorsen, direktør i Cicero Senter for klimaforskning møtte bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup til debatt om klima under ledelse av DNs politiske redaktør Kjetil Alstadheim (venstre) under Arendalsuka onsdag.
Kristin Halvorsen, direktør i Cicero Senter for klimaforskning møtte bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup til debatt om klima under ledelse av DNs politiske redaktør Kjetil Alstadheim (venstre) under Arendalsuka onsdag. (Foto: Marte Christensen)

Diskusjonen dreide seg om klima og olje i den første valgkampen etter Parisavtalen og ble ledet av politisk redaktør i DN, Kjetil B. Alstadheim.

Redd for norske arbeidsplasser

Parisavtalen ble forhandlet frem i 2015 og trådte i kraft i slutten av 2016. Landene som er med skal holde temperaturstigningen under to grader, og strebe etter å begrense den til 1,5 grader. 

Statoil har laget scenarioer for hvordan Parisavtalen kan slå ut på selskapets investeringer.

Kristin Halvorsen etterlyser det samme arbeidet fra Stortinget og regjeringen. Hun viser til Bloomberg Task Force, som anbefaler investorer å stressteste alle selskaper opp mot togradersscenariet.

– Det burde vi også gjøre. Vi må tenke på Norge som et selskap i den sammenhengen, og se på hvordan en vellykket klimapolitikk påvirker norsk økonomi og norske olje- og gassinvesteringer, sier Halvorsen.

– Hva risikerer Norge hvis vi ikke gjør det?

– Da er vi mye mer sårbare dersom det kommer store sjokk i økonomien. Det kan ha konsekvenser for arbeidsplasser, folks inntekt og økonomien som sådan. Jo mer vi vet på forhånd, desto bedre rustet er vi for å unngå store sjokk, sier Halvorsen.

– Flertallet på Stortinget og regjeringen har kanskje ikke helt skjønt alvoret. Etter Parisavtalen vet alle at vi skal mot et lavutslippssamfunn. Spørsmålet er ikke hvis, men når, sier Halvorsen.

Hun viser spesielt til de tre største partiene – Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Ønsker stresstest velkommen

Bærekraftsdirektøren i Statoil ønsker en stresstest fra myndighetene velkommen, og sier han ikke frykter svaret.

– De må gjerne gjøre det. Jeg tror det svaret ligger ganske opp i dagen, jeg, sier Sverdrup.

– Og hva er svaret?

– At norsk petroleumsvirksomhet fremstår som ganske robust, og at norsk petroleumspolitikk har en ganske sunn forvaltning. 

– Så svaret blir at dere kan fortsette som før?

– Ja, det tror jeg faktisk. Med de kostnadsantakelsene det er for fremtidige felt i Norge og de fremtidige oljeprisantakelsene, tror jeg norsk olje og gass kommer til å fremstå som ganske konkurransedyktig og et interessant investeringsobjekt, også for staten, svarer Sverdrup.

– Dere må ikke skru av kranene, tror du?

– Overhodet ikke, svarer Sverdrup.

Stresstesten bør gjennomføres i løpet av den neste fireårsperioden, ifølge Halvorsen.

– Jeg forventer at både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er opptatt av å tenke ansvarlig rundt overgangen fra en fossil økonomi til en fornybar økonomi, og hva det betyr for Norge, sier Halvorsen.

Sendte brev til Trump

Statoil-direktør Sverdrup sendte brev til USAs president Donald Trumps rådgiver etter at Trump trakk landet ut av Parisavtalen.

I brevet advarer Sverdrup USAs president mot å si opp klimaavtalen med resten av verden.

— Har du fått svar fra Trump, spør Halvorsen.

— Nei, jeg har ikke fått noe svar fra Trump. Men han tvitret jo, it is so sad, so sad, sier Sverdrup.(Vilkår)