For en uke siden ba olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å etablere en rapporteringsordning for de store vannkraftprodusentene i Sør-Norge. Det legges opp til at produsentene ukentlig må rapportere hvordan de bruker vannmagasinene.

– Vi trenger bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft, slik at vi fortløpende kan vurdere ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Sør-Norge den kommende vinteren og våren, sier Aasland i pressemeldingen som ble sendt ut.

NVE fulgte opp anmodningen dagen etter og sendte brev til Statnett og kraftprodusentene. Kraftselskapene i Sør-Norge bes om å fortsetter å holde tilbake vann som kan lagres til vinteren.

– Det er viktig at kraftselskapene i Sør-Norge nå holder tilbake vann som kan lagres til vinteren, sier Aasland i pressemeldingen.

Økte produksjonen

Noen dager senere la NVE frem rapporten for uke 28 over kraftsituasjonen. Den viste blant annet at regionen med lavest magasinfylling i landet var den eneste av Norges fem strømregioner som økte produksjonen i uke 28, altså forrige uke.

Ved utgangen av uke 28 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 64,0 prosent. Til sammenligning er medianverdien for fylling på tilsvarende tidspunkt 72,1 prosent i årene 2002–2021. Gjennom uke 28 økte magasinfyllingen med 1,8 prosentpoeng.

Lavest magasinfylling i landet har Sørvest-Norge som hadde 48,3 prosent i uke 28 mot 47,5 prosent i uken før. Den regionen var også den eneste som produserte mer siste uke. Produksjonen økte fra 471 GWh til 510 GWh – en økning på åtte prosent fra uke 27.

– Det er ikke unormalt at produksjonen varierer fra uke til uke. Endringen er relativ liten sammenlignet med totalproduksjonen, sier Lars Eirik Eilifsen, overingeniør i NVE som ikke vet eksakt hvorfor det ble produsert mer kraft i sørvest-Norge.

«Oppfylle krav»

Agder Energi er en av de store kraftprodusentene i Sørvest-Norge. Ledelsen understreker at årsaken til produksjonsøkningen i uke 28 skyldtes krav selskapet måtte oppfylle.

– Agder Energi har i en lengre periode kjørt ned mot minstevannføring i flere vassdrag for å spare på vannet. Situasjonen er fortsatt preget av svært lite tilsig i vassdragene. Økningen i produksjonen for Agders Energis del skyldes i all hovedsak nødvendig etterfylling fra overliggende magasiner for å oppfylle krav til minstevannføring, sier Anders Gaudestad, konserndirektør Kraftforvaltning i Agder Energi i en epost.

Han understreker at for Agder Energis del ligger magasinene på omtrent to tredjedeler av normalen for årstiden.

– Foreløpig anser vi ikke magasinfyllingen som kritisk med tanke på å oppfylle minstevannføring og konsesjonskrav. For å oppnå normale magasinfyllinger må det bli betydelig mer nedbør enn normalt de neste månedene. I tillegg må produksjonen holdes på et lavere nivå enn normalt for årstiden.

– Vil Agder Energi klare å produsere mindre kraft i ukene fremover for å øke magasinfyllingene?

– Dagens produksjon er allerede ned mot minimumsnivå. Uten en betydelig økning i tilsigene vil magasinfyllingene ikke øke de nærmeste ukene, snarere tvert imot, sier Gaudestad.

«Avhengig av nedbør»

Også i NVE understrekes det at man nå er avhengig av lavtrykk.

– Det meste av snøen er nå smeltet og vi kan ikke vente mer tilsig i form av snøsmelting. Nå er vi avhengig av nedbør. I sørvest-Norge har man i gjennomsnitt et ukentlig tilsig på mellom 0,7 TWh og 1 TWh fra nå til oktober. Utvikling i fyllingen vil i stor grad avhenge av nedbør gjennom resten av sommeren og høsten. Men det vil også være avhengig av hvor mye av dette vannet som spares i vannmagasinene, sier Lars Eirik Eilifsen, overingeniør i NVE.

En TWh tilsvarer en milliard kilowattimer.

– Har NVE sendt advarsel til ett eller flere kraftverk for høy produksjon?

– Nei.

– Går det mot strømrasjonering til høsten basert på magasinfyllingen og kraftproduksjonen i Norge?

– Per nå er det lav sannsynlighet for det, sier Eilifsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.