– De ekstraordinært høye strømprisene rammer økonomien til mange i Norge. Vi tok flere grep i forhold til de høye prisene høsten 2021, men ser nå behov for å styrke den viktige sikringsordningen der vi som fellesskap avlaster husholdningen for en høyere andel av strømregningen. Dette er en rettferdig omfordeling til fordel for vanlige folk i en krevende tid for mange, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Regjeringen øker nå strømstøtten fra 55 til 80 prosent til og med mars, som følge av de høye strømprisene.

VG omtalte saken først lørdag.

– Strøm er et fellesgode som alle i et mørkt og kaldt land som Norge er avhengige av. Målet til regjeringen er å redusere forskjeller og gjøre hverdagen for vanlige folk i hele landet enklere. Vi får nå tilbakemelding fra folk om at de høye regningene er krevende å håndtere. Da ønsker vi å gjøre hverdagen litt mindre vanskelig. Vi har et mål om en lav strømpris, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Lysbakken: Vil støtte forslag

SV-leder Audun Lysbakken sier til Dagbladet at partiet vil støtte forslaget og sørge for å få det vedtatt i Stortinget.

– Bedre kompensasjon kan bare være første steg. Nå vil vi utfordre regjeringen om å ta kontroll over kraftmarkedet, så slike skyhøye priser ikke rammer folk i Norge igjen. Vi ønsker forhandlinger om energiloven og måte strømmen styres på. Markedskreftene skal ikke få herje med folk flere vintre, sier Lysbakken til avisen.

Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i KrF, er skuffet og mener at regjeringen fortsatt ikke har forstått alvoret.

– At november og desember fortsatt ikke blir inkludert i denne ordningen er sterkt kritikkverdig. KrF foreslo dette før jul, og vi mener fortsatt at de høye regningene for november og desember også må dekkes med 80 prosent. I tillegg må det være enda flere målrettede tiltak for de som sliter mest med konsekvensene av de høye regningene. Her forventer jeg at regjeringen leverer, sier Ropstad.

Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre, er positiv til forslaget fra regjeringen.

– Vi er fortsatt bekymret for kostnadene til næringslivet og frivilligheten. Jeg forventer at regjeringen gjør en vurdering av dette og eventuelt kommer tilbake med forslag for å avhjelpe dem, sier Bru.

Høyre vil fremdeles fremme forslag om en ekstra utbetaling på 1000 kroner til alle som er arbeidsledige, permitterte eller på arbeidsavklaringspenger.

Så mye kan du få i støtte

Høstens og vinterens strømpriser har vært rekordhøye. Behovet for gass i Europa er stort, og dette presser strøm- og gassprisene opp.

Aldri før har strømprisene i en måned vært så høye i Sør-Norge som i desember. I Oslo-regionen var strømprisen i julemåneden over 725 prosent høyere enn i desember 2020.

Husholdningene får nå støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Gårdsbruk, både driftsbygninger og husholdning samt fellesmålt forbruk i boligselskap skal omfattes av ordningen.

Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2022. Kompensasjonsnivået på 80 prosent gjelder for januar, februar og mars. For desember, der regningene allerede er sendt ut, gjelder et kompensasjonsnivå på 55 prosent.

Den økte støtten kommer for første gang frem på fakturaen som mottas i februar. Den delen staten betaler blir trukket direkte fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

– Vi har lyttet til folks tilbakemeldinger og sørger nå for at ordningen blir styrket. Det er viktig for oss at folk skal kunne leve vanlige liv, selv om vi nå opplever helt uvanlige strømpriser. I Norge stiller vi opp for hverandre når det røyner på, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Koster 8,9 mrd. kroner

Samlet koster strømpakken fra desember og den nye 8,9 milliarder kroner. Økningen fra 55 til 80 prosent støtte utgjør to milliarder kroner.

På spørsmål fra VG om de er blitt presset til å øke støtten etter krav fra LO og Høyre, svarer Støre nei.

– Dette har regjeringen jobbet med en stund nå. Vi har lyttet til folk og ser behovet for å hjelpe ytterligere, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.