Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i en fersk analyse at det kan forventes høyere kraftpriser i Norge fremover, enn det som har vært historisk.

– Det er ikke gitt å si når krisen er over. Mye tyder på at vi får en vinter preget av høyre strømpriser, sier han til NRK.

Lund peker på at prisene også varierer mer enn før, og at dette nok er et varig fenomen.

Betydelig vekst i kraftforbruket, valg av teknologiske løsninger og politiske veivalg vil prege utviklingen i kraftsystemet fram mot 2040, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) , som torsdag la fram sitt basisscenario. Da vil kraftprisen i snitt ligge på 50 øre/kWh, anslår de.

– Vi forventer en betydelig vekst i kraftforbruket i Norge fremover. Hvor mye kraftforbruket øker, vil blant annet avhenge av utbygging av nett, og av kraftprisene. Hvor høye kraftprisene blir, vil igjen avhenge av hvor mye ny kraft som bygges i Norge, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Forbruket øker mer enn produksjonen

I NVEs analyse antas det at kraftforbruket kommer til å øke mer enn produksjonen de neste ti årene, og i direktoratets basisscenario legges det til grunn at kraftforbruket øker fra 138 TWh i år til 174 TWh i 2040.

Et annet scenario peker derimot på et kraftforbruk på rundt 200 TWh i 2040.

– Analysen vår peker mot at vi kan forvente høyere kraftpriser i Norge fremover enn det vi har sett historisk. Dette kommer blant annet av at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker, og at vi forventer en vedvarende høy CO2-pris i årene fremover, forklarer Lund.

NVE skriver videre at mer fornybar kraftproduksjon i Europa vil gjøre at kraftprisene kommer til å variere mer, både mellom år og sesonger, og fra dag til dag.

Direktoratet peker blant annet på endringene som har skjedd på kontinentet det siste året, og at dette trolig vil ha betydning for kraftsystemet og prisene på lang sikt.

Blant annet trekker det frem EUs beslutning om å oppjustere utslippsmålene for 2030, samt forslagene til endringer for å få dette til.

Dette har allerede bidratt til å heve CO2-prisen betydelig, og gitt tydelige utslag i kraftprisene i Norge det siste året. Klimapolitikk vil være en sentral driver for utviklingen i kraftsystemet mot 2040, mener NVE.

– Politiske avveininger vil få stor betydning for utviklingen frem mot 2040. Ønsket om mer, rimelig, fornybar kraftproduksjon, som legger til rette for økt elektrifisering og industri, må balanseres opp mot ønsket om å minimere de negative virkningene av mer utbygging, sier Lund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.