De siste ukene og dagene har strømprisen steget til rekordhøye nivåer i Sør-Norge og store deler av Europa. Lave vannmagasiner og lite vind, høye gass- og kullpriser, samt økende priser på co₂-kvoter, er blitt trukket frem som hovedårsakene. Utenlandskabler gir også prissmitte fra skyhøye strømpriser i land som Storbritannia og Tyskland.

Enorme utslag i kraftmarkedet gir stor risiko for krafttradere, men også store muligheter.

– For meg spiller det egentlig ingen rolle hva strømprisen er, men det er vanskeligere å trade nå, sier Oddgeir Løken.