Fredag ble det kjent at regjeringen åpner for å bremse strømeksporten gjennom utenlandskablene når det er fare for energimangel i Norge.

Esa vil nå innlede en dialog med norske myndigheter og vurdere tiltakene som er lagt fram, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB.

– Eventuelle tiltak som kan føre til restriksjoner på kraftmarkedet i EØS-området, er av bekymring, sier Hetland.

Esa er Eftas overvåkingsorgan og kontrollerer at EØS-avtalen blir fulgt.

Hetland forteller at Esa følger nøye med på hva som skjer i det norske kraftmarkedet.

– Vi har notert oss forslaget den norske regjeringen har fremmet i dag, og ønsker velkommen at regjeringen påpeker viktigheten av å overholde reglene som gjelder for import og eksport av elektrisitet i EØS-området.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.