NVE-sjefen advarer mot eksporttiltak på strøm

Reguleringsmyndighetene for energi i NVE advarer mot å koble eksportrestriksjoner med fyllingsgrad slik regjeringen vurderer. Energidirektør Kjetil Lund frykter mottiltak fra andre land.

Publisert: Oppdatert:

– Dersom en eventuell norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.
– Dersom en eventuell norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE. (Foto: Tommy Ellingsen)