Kaldt vær og høye strømpriser over hele landet i desember setter en ny norsk rekord. Husholdningene får i januar tilbakebetalt rekordmye i strømstøtte for julemåneden.

– Estimert strømstøtte i desember er 8,4 milliarder kroner, sier Roar Amundsveen, seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE.

Han legger til at summen baserer seg på faktisk forbruk fra Statnett-eide Elhub som beregner og distribuerer underlag for avregning av strømforbruk og strømproduksjon.

Strømstøtten for desember er flere ganger høyere enn måneden før da november-forbruket og strømprisene var langt lavere og temperaturen høyere.

Roar Amundsveen, seksjonssjef i RME
Roar Amundsveen, seksjonssjef i RME (Foto: Privat)

– I november ble det utbetalt rundt 1,1 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene, sier Amundsveen.

I desember 2021 vedtok Stortinget å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Det startet med at staten skulle kompensere 55 prosent av strømutgiftene til husholdningene når markedsprisen på strøm i snitt var over 70 øre per kilowattime (kWh) eksklusiv moms for en måned med et tak på et forbruk 5000 kWh. Fritidsboliger er ikke med i ordningen.

Noen uker senere i januar 2022 økte kompensasjonsnivået i ordningen fra 55 til 80 prosent. Den ordningen var til september. Fra oktober subsidierer staten 90 prosent av husholdningenes strømutgifter når den gjennomsnittlige månedsprisen i markedet er over 70 øre kWh eksklusiv moms.

Hele landet får

For første gang siden støtteordningen ble innført, får husholdninger i hele landet strømstøtte for strømforbruket i en måned.

Tidligere har den gjennomsnittlige strømprisen nord for Dovre vært for lav til å kvalifisere seg til ordningen. Men i desember nådde samtlige fem strømregioner i Norge over terskelprisen med en gjennomsnittspris på 70 øre per kWh.

I desember var gjennomsnittprisen i Midt-Norge på 181,5 øre per kWh og i Nord-Norge 98,54 øre per kWh, noe som gir strømstøtte på henholdsvis 125,5 og 25,6 øre per kWh, ifølge oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I Sør-Norge vil mange husholdninger få en strømstøtte på over 5000 kroner for desember. Ifølge NVE var gjennomsnittprisen på strøm i desember for hele Sør-Norge rundt 269 øre per kWh (døgnpris).

Støttesatsen for desember per kilowattime for Sør-Norge er på over 223,5 øre per kWh. Det er nesten 365 prosent høyere enn i november da støttebeløpet var på rundt 48 øre per kWh.

En husholdning som brukte 3000 kilowattimer i desember med en gjennomsnittpris på 333 øre per kWh i Sør-Norge skulle ha betalt 10.000 kroner for strømforbruket før nettleie. Samme husholdning vil få cirka 6500 i strømstøtte av staten slik at regningen blir på 3500 før nettleie.

Analysebom

Myndighetenes beregninger på hva strømstøtten koster, har økt i henhold til at ordningen er utvidet. I mai anslo Finansdepartementet at samtlige strømtiltak som bostøtte, redusert nettleie med mer, ville koste 22,8 milliarder kroner i 2022.

I august understrekte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at folk skal være trygge på at regjeringen stiller opp for husholdningene.
I august understrekte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at folk skal være trygge på at regjeringen stiller opp for husholdningene. (Foto: Per Thrana)

Etter at regjeringen økte kompensasjonsnivået til 90 prosent fra september av økte regjeringens anslag til 40,7 milliarder. Da statsbudsjettet ble lagt frem tidlig i oktober var anslaget økt til 44,7 milliarder blant annet som følge av strømstøtte på tre milliarder til næringslivet. Den største enkeltposten i strømstøtten er til husholdninger og borettslag, som var beregnet til å koste 34,8 milliarder kroner.

I de første 11 månedene i 2022 lå statens strømstøttebidrag til husholdningene meget godt an i henhold til budsjettet. Ordningen hadde frem til da ikke vært så kostbar som Finansdepartementet antok senest i høst.

– Fra januar til november er det betalt 24,1 milliarder i strømstøtte til husholdningen, sier Amundsveen i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE.

Med strømstøtten til husholdningen for desember vil strømstøttebeløpet bli på rundt 32,5 milliarder kroner. Det er drøyt to milliarder mindre enn det Finansdepartementet beregnet i høst.

For inneværende år budsjetterer Finansdepartementet med en strømstøtte til husholdningene til 45 milliarder kroner, hvorav tilskudd på syv milliarder er satt av til bostøtte, frivillige organisasjoner, studenter og andre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.