Strømprisene er for tiden historisk lave.

Samtidig som dette er godt nytt for forbrukerne, rammes kraftprodusentene hardt av de svært lave prisene. Rammes gjør også kraftprodusentenes eiere, deriblant Oslo kommune som er heleier av Hafslund E-CO.

Som følge av dette går Oslo kommune glipp av 750 millioner kroner i utbytte fra Hafslund E-CO. I utgangspunktet hadde de regnet med nær halvannen milliard i utbytte fra strømselskapet, men som følge av de rekordlave strømprisene og koronakrisen ble utbyttet fra 2019 mer enn halvert.

– Historisk lave kraftpriser kombinert med koronakrisen gjorde at styret i Hafslund E-CO anbefalte et utbytte på 700 millioner norske kroner for regnskapsåret 2019. Stor usikkerhet i markedet gjør at byrådet støttet styrets anbefaling, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Nesten en halvering

Fortum Oslo Varme og Hafslund E-CO er de to selskapene kommunen henter utbytte fra.

Kommunen hadde i sitt budsjett forutsatt utbytteinntekter på 1,56 milliarder i 2020 fra de to selskapene, men fasiten ble 847,5 millioner kroner.

Dette representerer nesten en halvering av utbytteinntektene sammenlignet med det som var budsjettert.

I revidert budsjett for 2020 kommer det frem at utbytte fra Hafslund E-CO ble nedjustert med 750 millioner kroner. Samtidig økte utbyttet fra Fortum Oslo Varme med 37 millioner kroner, slik at reduksjonen i utbyttet totalt fra de to selskapene kom på 713 millioner.

I fjor var utbyttet på 1,284 milliarder kroner fra Hafslund E-CO.

– Fra 2004 til og med 2019 har Oslo kommune tatt ut utbytte for 8,3 milliarder kroner. Med eierskapet i Hafslund E-CO sikrer vi verdiene for fremtidige generasjoner gjennom offentlig eierskap i den evigvarende vannkraftproduksjonen, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen
– Fra 2004 til og med 2019 har Oslo kommune tatt ut utbytte for 8,3 milliarder kroner. Med eierskapet i Hafslund E-CO sikrer vi verdiene for fremtidige generasjoner gjennom offentlig eierskap i den evigvarende vannkraftproduksjonen, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix)

Tredobbel smell

Det er særlig tre faktorer som kommunen trekker frem som årsak til den svært lave kraftprisen.

«Allerede i februar var det, i hovedsak pga. en mild, våt og vindfull vinter, en markert nedgang i kraftprisen. Etter dette har både oljeprisutviklingen og korona-krisen ført til et ytterligere dramatisk fall i kraftprisen», skriver kommunen i sitt reviderte budsjett.

– Oslo kommune er som en profesjonell og aktiv eier opptatt av at energiselskapene våre over tid utbetaler høye og stabile utbytter. De siste årene har Oslo kommune mottatt utbytte rundt én milliard kroner i året, sier Evensen.

Kan få konsekvenser

De lave kraftprisene vil også kunne få konsekvenser i tiden fremover.

– Den dramatiske nedgangen i kraftprisene i 2020 vil kunne få konsekvenser for utbytteinntektene fremover fordi det forventes i markedet at det vil ta tid før kraftprisene når opp på de nivåene som lå inne i fjor høst. Byrådet vil til budsjettet for 2021 og neste økonomiplanperiode komme med oppdaterte anslag på forventet utbytte, sier byråden.

Markedet har priset inn en historisk lav strømpris ut året, noe som vil slå kraftig inn på overskuddet i år og dermed utbytte neste år.

Dette er en utvikling kommunen ikke så for seg i høst.

De rekordlave strømprisene har gjort at Oslo kommune har fått betydelig mindre i utbytteinntekter.
De rekordlave strømprisene har gjort at Oslo kommune har fått betydelig mindre i utbytteinntekter. (Foto: Håkon Mosvold Larsen)

I kommunens økonomiplan for 2020–2023 datert 25. september 2019 står det at de forventer en økning i aksjeutbytte på mellom 248 og 338 millioner årlig i perioden, noe som blant annet skyldes «forventninger om høyere kraftpris enn forutsatt i vedtatt økonomiplan».

Langt på vei de fleste norske vannkraftprodusenter er eid av kommuner, så Oslo kommune er ikke den eneste kommunen som vil oppleve et kraftig inntektsbortfall i år og til neste år.

– Det er helt ekstraordinært

Hafslund E-CO vil ikke kommentere sitt halvårsresultat før det skal behandles i styremøte 14. august, men de sier følgende om situasjonen i kraftmarkedet for tiden.

– Vi har aldri hatt en så lav spotpris over så lang tid tidligere. Det er helt ekstraordinært, sier konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-CO, Anders Østby.

– I hvor stor grad har dere sikret produksjonen i lengre kontrakter?

Hafslund E-CO sikrer prisen på deler av kraftproduksjonen for å unngå ekstremt svake resultater, sier Østby.

Også analytikere forteller om en ekstraordinær situasjon.

– Nå er det faktisk slik at man lar vannet renne forbi driftsklare maskiner. Det er også tilfelle i steder hvor man kan lagre vannet, fortalte Tor Reier Lilleholt, analytiker i Wattsight tidligere denne uken.

– Nå ligger prisen rundt 1,5 øre per kilowatt time i Sør-Norge, noe som er utrolig lavt, sa kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv tidligere denne uken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.