Store forskjeller på norsk og svensk strømstøtte til bedriftene

Uten å sende en eneste søknad, får Plantasjen opptil fem millioner svenske kroner i strømstøtte i Sverige, men ikke én krone i Norge. – Den norske ordningen er mer målrettet, sier forsker.

Publisert: Oppdatert:

– Vi vil bruke den svenske strømstøtten aktivt til å få ned energiforbruket i konsernet, sier Gunstein Hansen, eiendomsdirektør i Plantasjen.
– Vi vil bruke den svenske strømstøtten aktivt til å få ned energiforbruket i konsernet, sier Gunstein Hansen, eiendomsdirektør i Plantasjen. (Foto: Per Thrana)