I årevis har det stormet rundt Glenn Nøstdahl og flere av kraftselskapene der han har vært inne på eiersiden. 

I flere av selskapene kreves det forhåndsbetaling for å komme inn i strømavtalene, som tilsynelatende er svært prisgunstig.

Selskapet Vitel kollapset 2010 med flere titall millioner i utestående forskudd fra kunder. 2016-regnskapene til et av Nøstdahls selskap viser hvordan 37 millioner i gjeld til kundene nå bare er slettet medet pennestrøk.

– Hva tenker du om at gjeld på 37 millioner i gjeld til kundene bare er blitt strøket?

– Det er gjort på grunnlag av foreldelse. Hva jeg tenker om det? Det er gjort i henhold til de som har drevet tidligere, sier Nøstdahl til DN.

Nå driver han videre gjennom selskaper som Oslo kraft og Tinde Energi (50 prosent).

Satte pengene i flyvende bil

Selv om mange kunder aldri fikk tilbake forskuddet, har det vært store penger i omløp i konsernet.

DN har tidligere omtalt en rekke eiendomstransaksjoner i regi av Nøstdahls selskaper.

I løpet av en fireårsperiode solgte selskaper som Nøstdahl har hatt innflytelse i unna eiendommer for 49 millioner kroner i Vestfold. 

Nå har strømgründeren kastet seg også på en langt mer spektakulær investering. Et betjent luftfartøy med planlagt toppfart på 120 kilometer i timen og pris på 20.000 dollar.

Nøstdahls konsern har ifølge regnskapet sprøytet inn nærmere 20 millioner kroner i det australske selskapet Entecho Pty Ltd som står bak oppfinnelsen. 

Dette skal ifølge Nøstdahl ha skjedd i løpet av en fireårsperiode fra 2011 til 2015. Selskapet har utviklet et personlig, flyvende kjøretøy.

Så langt har prosjektet vært en stor skuffelse. I dag er nemlig aksjene bokført til knappe to millioner kroner, det vil si et tap på 18 millioner, i regnskapet som er revidert av KPMG.

– Nedskrivingen er gjort fra forsiktighetsvurderinger. Vi lever i troen og teknologien er unik, fastholder han.

Den to meter lange innretningen ble fremstilt som banebrytende da den ble lansert i 2013.

– YouFly er designet for en ny generasjon av rekreasjonsfremkomstmidler som gjør det mulig å levere moro over alle typer terreng, ifølge nettsiden som nå er tatt ned.

På nettsiden til det australske selskapet ble Nøstdahl fremstilt som en suksessrik norsk næringslivsleder med bakgrunn fra det nå konkursrammede Dolphin Group, har bygget opp et telekomselskap som ble solgt til Telenor og jobbet i ledelsesnivå i energibransjen.

https://www.youtube.com/watch?v=mSpxl9pAHFE

– Vi mente at det var gode muligheter for å tjene gode penger på investeringen og at det var mulighet til å close en deal, sier Nøstdahl til DN.

Men lanseringen lar fortsatt vente på seg.

– Nei, vi er ikke i markedet. Prosjektet har ikke gått så fort som vi hadde håpet, og det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det kan skje raskt eller det kan ta noen år.

Glenn Nøstdahl har ikke selv fløyet fartøyet. En youtube-video viser hvordan en ubemannet innretning løfter seg fra bakken. Under henger en ledning. Batteriteknologien har nemlig vist seg vanskelig å benytte i et luftfartøy.

– I testen på videoen er batteripakken plassert på bakken.

Nettopp batterivekten er ett av problemene som må løses før oppfinnelsen virkelig kan ta av.

– Om det blir en bemannet flyvende farkost eller en drone gjenstår å se. Dette er et langt lerret å bleke, og det krever mange reguleringer og tester som tar tid. Det er mulig at et bemannet fartøy kommer i tredje fase.

Etterpåklokskap

– Hva tenker du om å ha brukt 20 millioner på flyvende fartøy samtidig som du har 37 millioner i oppgjorte krav fra dine tidligere strømkunder i Vitel?

– Det var en investeringsbeslutning som ble gjort for at utviklingen skulle gå raskere. Det gikk ikke slik. På det aktuelle tidspunktet var det heller aldri midler til å betale ut.

– Men i årene som fulgte hadde du 20 millioner til å investere i flyvende fartøy, så det har vel vært penger i systemet?

– I etterpåklokskapens lys er jeg enig i at flere ting kunne vært gjort annerledes. Noen beslutninger har vært gode, andre dårlige. Det beste jeg kunne gjort var å slå Vitel konkurs, men da hadde ingen fått noe i stedet for at vi realiserte verdiene.

– Du har også solgt unna eiendommer for 50 millioner. Hvordan kan du si at det ikke var penger til å betale gamle kunder?

– Det var ikke nok penger på det tidspunktet Vitel opphørte. Det er også noen som ikke har fått pengene fordi vi ikke har bankkontonummer.

Tar millionutbytte

Nøstdahls konsern, European Energy Group, har fått inn 25,4 millioner i forskudd som er bokført som kundefordringer. I tillegg skylder selskapet 23 millioner i andre fordringer.

– Er kundenes forskudd tryggere i selskapene du eier nå?

– Du ser av balansen at det er ikke mye forskudd nå. Det meste er i Finland, og ikke i Oslo kraft.

I fjor økte selskapene i Nøstdalhs strømkonsern omsetningen fra 171 til 230 millioner. Overskuddet ble på vel ti millioner kroner.

Nå venter en skatteregning. Konsernet tapte en sak mot Skatteetaten i tingretten og har et krav på 6,8 millioner hengende over seg etter å ha kommet til gjeldsakkord med kreditorer.

Mens de raskt voksende selskapene i konsernet har lånt 25 millioner fra kundene, har Nøstdahl og medeierne bevilget seg 12 millioner i utbytte og 9 millioner i konsernbidrag.

– Disse pengene blir ikke trukket hvis det ikke er likviditet, påpeker Nøstdahl.(Vilkår)

Årets kuleste SUV. Dermed basta.
Range Rover Velar er det nyeste innen SUV.
02:60
Publisert: