– Det er et lyskespark. Som alle lyskespark, er det veldig smertefullt, sier Jack Stensland, daglig leder og gründer i Mr. Iceman.

Han driver Nord Europas største isbitprodusent i Nes kommune på Romerike og har nylig fått vite hva selskapets strømregning for august beløper seg til:

– Fakturaen er på 1.073.000