– Vi ser det allerede. Det gir grunn til bekymring, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I Norge er det en lovfestet rett å få tilknytning til strømnettet. Den retten utfordres nå.

– I mitt nærområde, i Øst-Finnmark, er det fullt.