Siden koronakrisen slo inn for fullt i uken som startet mandag 9. mars har nordmenn i det minste kunnet glede seg over jevnt fallende strømpriser. Prisen per MWh har falt fra over 100 kroner til rundt 50, og prisen er stort sett stabilt lav.

Det samme har preget Sverige, men i land som Danmark og Finland er prisene mye høyere, og langt mindre stabile.

I skrivende stund er dagsprisen i Danmark over 225 kroner, over fire ganger så dyrt som i Norge. Finland har nesten like dyr strøm som Danmark, mens Sverige ligger på nivå med Norge.

Berg-og dalbane

Sett over litt mer tid er det klart at danske og finske priser spretter opp og ned som rene berg-og dalbaner, mens norske strømpriser faller jevnt - til glede for norske strømkunder, og til fortvilelse for norske strømprodusenter.

Grafen under viser snittet for de siste tre dagene og viser derfor litt lavere pris for Danmark nå enn prisen i skrivende stund, men den illustrerer samtidig hvordan danske og finske priser normalt er langt høyere og svinger mer enn i Norge og Sverige:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.