Perioden med lavere strømpriser kan være forbigående.

– Vi har så langt i år blitt reddet av den milde vinteren – med lavere strømforbruk både her hjemme og i Europa. Og med godt med vann i magasinene, økende snøsmelting og stigende temperaturer vil også strømprisene synke videre de neste ukene. Så på kort sikt, og for sommeren, ser det ganske bra og stabilt ut. Men det er samtidig ganske sikkert at det ikke blir flatt vann om vi ser litt lenger frem.