Mandag gikk sjefen i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket ut og kalte strømmarkedet «grunnleggende råttent».

Nå får Forbrukerrådet selv knusende kritikk for tjenesten strømpris.no.

På denne portalen rangeres de til enhver tid beste strømpristilbudene. Og mange av tilbudene øverst på listen kommer fra selskapet Forbrukerrådet selv har kritisert for brudd på regelverket.

Forbrukerrådet har for 2023 fått en grunnbevilgning fra staten på 30 millioner kroner til å drifte prissammenligningstjenester innen bank, forsikring, pensjon, fond og strøm. I tillegg har strømpris.no, som i fjor hadde over 1,3 millioner brukere, fått en tilleggsbevilgning på fem millioner kroner.

Forbrukerrådet tar knusende oppgjør med strømbransjen: – Store som små aktører lurer kundene dnPlus

–Aldri sett maken til lureri

Haakon Dyrnes er tidligere toppsjef i Tele2 Norge og Komplett Mobil. Han hoppet i januar 2021 over til kraftmarkedet med selskapet Klarkraft.

– Vi hadde bygget opp Komplett Mobil veldig kostnadseffektivt, og tenkte vi kunne gjøre det samme på strøm med et enkelt og oversiktlig produkt; spotpris pluss et ørlite påslag per kilowattime og et månedsgebyr på 35 kroner.

Haakon Dyrnes kritiserer Forbrukerrådet for å tillate lokkepriser på strømpris.no.
Haakon Dyrnes kritiserer Forbrukerrådet for å tillate lokkepriser på strømpris.no. (Foto: Mikaela Berg)

– Jeg har sett mye rart i min tid i mobilbransjen, men jeg har aldri sett maken til lureri som i strømbransjen, sier han.

Og han mener Forbrukerrådet må bære sin del av ansvaret for at det er slik.

– Den viktigste salgskanalen for mange av strømsalgsselskapene er nettstedet strømpris.no – drevet av Forbrukerrådet. Her tillates strømselskapene å markedsføre med det som åpenbart er lokkepriser. Slik det er nå setter Forbrukerrådet sitt godkjentstempel på strømavtalene som ligger på strømpris.no samtidig som ledelsen i det samme Forbrukerrådet mener mange av disse aktørene er kjeltringer. Det går jo ikke, mener han.

Dyrnes legger til at strømpris.no også er premissgiver for alle andre prissammenligningstjenester innen strøm og mener det derfor hviler et ekstra ansvar på Forbrukerrådet.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket synes prissammenligningstjenesten strømpris.no fungerer godt.
Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket synes prissammenligningstjenesten strømpris.no fungerer godt. (Foto: Gunnar Lier)

Kan ikke garantere

– En slik prissammenligningstjeneste skal ikke primært rydde opp i en bransje. Den skal heller ikke ta valg for forbrukerne, men den skal snarere gjøre det enklere for forbrukerne å ta opplyste valg, sier direktøren i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

– Og dere synes portalen fungerer bra?

– Ja, og den blir stadig bedre. Vi har ryddet ganske kraftig, blant annet ved å fremheve avtaler med lang prisgaranti og sortere ut de dyre variable kraftavtalene som vi dessuten advarer mot. Jeg er ikke enig i at vi fueler de useriøse aktørene gjennom strømpris.no, sier hun.

– Det finnes åpenbart fortsatt aktører med lokkepriser der, men rangeringen er basert på hvilke strømavtaler som har lavest påslag med lengst varighet. Selskapene er også pliktige til å varsle kundene via sms eller epost hvis de gjør endringer i prisen etter garantitiden er gått ut. Det er en portal det skal være enkelt å orientere seg i. Jeg er trygg på at strømpris.no gjør det enklere å være strømkunde, sier hun.

– Samtidig er det klart at en slik portal ikke kan garantere at lureri ikke skjer, legger hun til.

Haakon Dyrnes hos Klarkraft mener det er en ansvarsfraskrivelse når Blyverket sier en slik prissammenligningstjeneste ikke primært skal rydde opp i en bransje.

– Hvorfor ha en portal i det hele tatt dersom man ikke klarer å gi trygge og gode anbefalinger til forbrukerne? Når forretningsmodellen til noen av de mest omdiskuterte aktørene i bransjen er å dra inn kunder fra Forbrukerrådets egen strømprisportal, så er det noe som er forferdelig galt. At ikke Forbrukerrådet selv ser dette og tar ansvar er ikke til å forstå, mener Dyrnes.

– Jeg mener strømpris.no kun bør liste standardavtaler uten lokkepriser. Altså kun spotpris pluss påslag og månedsgebyr og uten at kundene etter en tid flyttes over på langt dyrere avtaler. Da vil forbrukerne mye lettere forstå dette markedet og kunne ta informerte valg, mener han.

Forbrukertilsynet politianmelder strømsalgsselskap

Garantert pris i 83 år?

Øverst på listen over de billigste strømavtalene på strømpris.no ligger Agva Superspot med negativt påslag på spotprisen. Selskapet taper dermed rundt fem øre for hver kilowattime kunden bruker. Men etter 12 måneder flyttes kunden til en annen spotprisavtale med et påslag på 14,9 øre. Ingen andre avtaler på strømpris.no har for øyeblikket et høyere påslag enn dette.

Agva Kraft er blant selskapene Forbrukerrådet har kritisert. Forbrukertilsynet har, etter at opprinnelig vedtak ble anket inn for Markedsrådet, 19. januar ilagt selskapet et overtredelsesgebyr på 800.000 kroner for brudd på markedsføringsloven. Daglig leder Finn Erik Gaarder Arctander (52) ble i samme sak ilagt en bot på 100.000 kroner. Og tilsynsmyndigheten RME varslet så sent som 31. januar at det har åpnet tilsyn med selskapets praksis for forskuddsfakturering.

DN har ikke lykkes i å få kontakt med Arctander mandag.

Også selskapet Motkraft, som markedsfører seg som et nonprofitselskap, er høyt på listen med en garanti mot prisendringer i 1000 måneder – eller vel 83 år. Påslaget er ett øre per kilowattime pluss 19 kroner måneden.

Men så skriver selskapet samtidig at «Motkraft vil kun endre prispåslag dersom det er strengt nødvendig enten som følge av økte kostnader fra underleverandøren, endringer i relevant lov eller forskrift eller andre reguleringer og praksiser vier bundet av.»

Kan bli endret

Prisen kan altså likevel komme til å bli endret til tross for 1000-månedersgarantien.

Forbrukerrådets direktør, Inger Lise Blyverket, sier Forbrukerrådet tidligere har påpekt overfor Motkraft at det etter deres vurdering ikke er mulig å gi en prisgaranti samtidig som det tas slike forbehold.

– Som du sikkert er kjent med, hadde vi en sak for Markedsrådet rett før jul hvor vi fikk noen konkrete pålegg og et symbolsk forelegg. I saken vurderte Forbrukertilsynet prisgarantien og vårt forbehold om strengt nødvendige endringer uten at dette ble påtalt som villedende handelspraksis, skriver Motkrafts daglige leder, Bjørn Spieler, i en epost til DN.

– I kjølvannet av saken for Markedsrådet har vi iverksatt en full gjennomgang av all priskommunikasjon. Vi vil gjøre justeringer der det er risiko for misforståelse, sikre at alt er i tråd med regelverket og samtidig passe på at alt er lett å forstå for kundene. Det som uansett er sikkert, er at vi er nødt til å ha et slikt forbehold. Vi kan ikke risikere å drive med tap dersom verden endrer seg, skriver han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.