– Bonusavtaler uten tak er ugyldige og vil ikke bli utbetalt.

Det skriver Energi Danmark, som eies av 625.000 danske strømkunder, i en pressemelding i kjølvannet av at Jyllands-Postens nettsted finans.dk har avslørt at tre tradere i selskapet gjennom fjoråret har opparbeidet seg bonuser på mellom 250 og 300 millioner danske kroner. Det tilsvarer mellom 375 og 450 millioner norske kroner. En av de tre skal ifølge nettstedet sitte i Energi Danmarks konsernledelse.

Energi Danmark mener bonusavtalene med de tre er inngått av tidligere toppsjef i selskapet uten at styret har visst noe om dem.

Barberer bonusene

Energi Danmark skriver at selskapet har forsøkt å inngå en avtale med de tre nøkkelmedarbeiderne uten at det har lykkes. De er dermed suspendert med øyeblikkelig virkning og får ikke møte på jobb fra mandag morgen.

– Energi Danmark har bevisst vært ytterst tilbakeholden med å kommentere i mediene vedrørende Energi Danmarks bonusavtaler i respekt for at det er tale om personalforhold. Energi Danmark har foretatt en grundig avdekning av saken og har ikke minst forsøkt å føre en konstruktiv dialog med de tre nøkkelmedarbeiderne som har inngått en kollektiv avtale med den forhenværende administrerende direktør uten mandat og uten styrets viten, skriver selskapets styreleder Jesper Hjulmand og nestleder Jacob Vittrup i meldingen.

De skriver videre at de har forståelse for at bonusordningen vekker oppmerksomhet i en tid med energikrise og store prissvingninger.

– Og det er i den forbindelse viktig for oss å understreke at bonusavtalen uten tak for de tre medarbeiderne er ugyldig. Ingen ansatte i Energi Danmark får utbetalt hverken to- eller tresifrede millionbeløp i bonus for 2022. Vi har heller ikke avsatt penger i regnskapet til det, skriver de.

De tre traderne har nå fått beskjed om at de for 2022 vil få en bonus på under ti millioner danske kroner.

– Dialogen med medarbeiderne med henblikk på inngå avtale har foreløpig vært forgjeves, skriver Energi Danmark og legger til at dersom medarbeiderne ønsker å forfølge bonuskravet, må det eventuelt gjøres rettslig.

– Vi hadde håpet at vi kunne nå i mål med en avtale med de tre medarbeiderne i god ro og orden. Dessverre er dialogen stoppet. Det endrer dog ikke på at bonusavtalen uten tak for de tre medarbeidere er ugyldig og at Energi Danmark vil fastholde dette synspunktet også hvis det skulle bli et rettslig etterspill, skriver Hulmand og Vittrup.

150 ganger normal lønn

Energi Danmark mener selskapet i 2021 ble presset til å inngå avtalene med de tre nøkkelmedarbeiderne da disse etter å ha fått et tilbud fra et konkurrerende energiselskap truet med «kollektiv avfolkning av deler av Energi Danmarks tradingavdeling».

Avtalen de fikk innebar for 2022 en bonusutbetaling som tilsvarer 150 ganger normal årslønn i selskapet, skriver Energi Danmark.

– Bonuser i den størrelsesorden er i strid med avtalepartenes forutsetninger og det vil være urimelig eller i strid med redelig handlemåte å gjøre avtalen gjeldende, skriver Energi Danmark og avslutter pressemeldingen med at hverken selskapet selv eller dets to eiere, strømselskapene Andel og i NRGi, vil kommentere saken ytterligere.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard krever nå en redegjørelse fra energibransjen etter bonusavsløringene, skriver finans.dk mandag formiddag.

– Svært overraskende

Espen Fjeld er administrerende direktør for Energi Salg Norge, datterselskap av Energi Danmark.

– Denne saken er svært overraskende og jeg visste ingenting om dette før jeg leste om bonusene i danske medier, sier han.

– Har det vært normalt med bonuser uten tak i selskapet?

– Absolutt ikke. Det har alltid vært krystallklart at alle bonusordninger i konsernet skal ha et tak. Uten tak blir det veldig vanskelig å få til et godt samarbeid i våre team.

– Hva tenker du om bonuser på 250–300 millioner danske kroner slik det er avslørt i Danmark?

– Det er jo veldig mye penger og sikkert mer enn du og hele nabolaget ditt tjener til sammen i løpet av et helt liv, mener han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.