Direktøren i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, tok denne uken et knusende oppgjør med strømsalgsbransjen. Antall henvendelser til Forbrukerrådet om strøm økte med 70 prosent i fjor. Og antall klager om strøm til Elklagenemnda ble doblet til over 1200.

Store som små aktører lurer kundene, sa Blyverket til DN mandag og karakteriserte strømmarkedet som «grunnleggende råttent». SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, mener det nå er høy tid å la staten overta styringen.

– Vi har det siste halvannet året sett hvordan mange strømsalgsselskaper har utnyttet sårbare mennesker i en veldig vanskelig situasjon og tjent seg rike på lureri. Vi har sett eldre mennesker på godt over 80 år som har tegnet forsikringer som skal dekke strømregningen dersom de mister jobben. Og vi har sett selskapene selge masse tilleggsgreier kun for å loppe folk for penger. Dette går bare ikke lenger, sier han.

Fordyrende mellomledd

Strømsalgsbransjen består av nærmere 100 små og store selskaper. Det har de siste par årene, i takt med stadig stigende strømpriser, vært en rekke saker der Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet har kritisert strømssalgsselskapene for alt fra brudd på markedsføringsloven til ulovlig fakturering.

– Disse selskapene er kun et fordyrende mellomledd mellom kraftprodusentene og strømkundene. Vi foreslår at staten overtar for å sikre trygge avtaler. Vi ønsker at det blir opprettet et statlig organ som kjøper kraft på vegne av både forbrukere og næringsliv og selger denne videre uten profitt, sier Haltbrekken.

– Er dette noe dere som støtteparti til regjeringen har diskutert med Arbeiderpartiet og Senterpartiet?

– Det er noe vi har tatt opp, men ikke fått støtte til. Men nå som vi i DN ser så klare advarsler fra Forbrukerrådet, er det på høy tid å gjøre noe med selve systemet.

Også Rødt støtter en nasjonalisering av strømsalgsbransjen. Før jul ba partiet i Stortinget om at regjeringen legger frem «en plan for statlig styring av innenlands kraftomsetning, der staten forestår innenlands strømsalg og strømsalgsselskapene avvikles».

Regjeringen ber strømbransjen rydde opp i kritikkverdig praksis rundt strømsalg

– En fallitterklæring

Haakon Dyrnes, Klarkraft-gründeren som i sterke ordelag har kritisert bransjen, mener nasjonalisering og monopol er feil vei å gå.

– Når du har monopol, blir det da god kundebehandling? Svaret er nei. Ved å ta bort konkurranseelementet blir det per definisjon mer ineffektiv drift og høyere kostnader, og således høyere sluttbrukerpris og dårligere kundeservice, mener han.

– Det er en fallitterklæring å gi opp et marked fordi man ikke klare å regulere bransjen på en fornuftig måte. Et monopol har vel aldri vært løsningen på problemer med kundebehandling, effektivitet, tjeneste- og produktinnovasjon og pris over tid. Hvordan tror man markedet hadde vært i dag om ikke Tibber og selskaper som oss hadde utfordret de store og etablerte mastodontene?, spør han.

Statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet er enig i at det trengs en skikkelig opprydning, men sier at regjeringen ikke tror at nasjonalisering er løsningen.

– Det er ikke noen grunn til å tro at et statlig strømsalgselskap kan tilby bedre priser enn eksisterende markedet klarer i dag. Vi anser derfor ikke dette grepet som en effektiv løsning på den ryddesjauen som vi nå er i gang med, skriver hun i en epost.

Hun viser til at det i november trådte flere forskriftsendringer i kraft, som skal bidra til å gjøre det enklere for forbrukere å orientere seg i sluttbrukermarkedet.

– Vi vurderer ytterligere tiltak, blant annet knyttet til forbud eller påbud av enkelte avtaler, makspåslag, pålegg om å opplyse om eventuell risiko knyttet til avtaler og tiltak rettet mot salg av andre strømprodukter. I tillegg har Forbrukertilsynet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått i oppdrag å vurdere behov for ytterligere sanksjonsmuligheter, sier Sæther.

– Gammeldags planøkonomi

Fornybar Norge, interesse- og arbeidsgiverforeningen der også mange av strømsalgsselskapene er medlemmer, er også lite begeistret for Haltbrekkens forslag.

– Forslaget om en statlig innkjøpssentral for strøm lukter av gammeldags planøkonomi og er neppe noe kundene vil ha glede av. Det er vel ingen som ønsker seg tilbake til den tiden da Televerket og NRK hadde monopol på sine tjenester, sier kommunikasjonssjef Aslak Øverås.

Omstridt strømselskap tapte 44 mill. på fastprisavtaler etter inntektsvekst på over 300 prosent

– Kundene har ulike behov. Noen ønsker forutsigbar fastpris, andre vil følge markedet. I tillegg har vi fått en rekke aktører som tilbyr smarte løsninger for energistyring, noe som vil bli stadig viktigere. Kundene bestemmer hvilke avtaler og leverandører som overlever. Det er ingen grunn til å tro at et «Statstrøm» vil kunne levere disse tjeneste bedre, sier han og legger til at det ikke er strømsalgsselskapene som skummer fløten av de høye strømprisene.

– De kjøper strømmen fra den samme kraftbørsen og konkurrerer om faste påslag ut til kundene. For dem har det liten betydning om prisene er rekordhøye som det siste året eller rekordlave som i 2020.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.