Klokken 18.30 onsdag kveld la regjeringen frem endringer i strømstøtteordningen.

Regjeringen vil gjøre konkrete endringer i strømstøtteordningen for norske husholdninger. Nærmere bestemt foreslår regjeringen at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, at støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året og at ordningen forlenges ut hele 2024.

– Tiltakene vi presenterer i dag skal gi folk trygghet om at fellesskapet kommer til å fortsette å stille opp i en tid med energikrise og høye strømpriser. Dette er forbedringer som gjør at fellesskapet tar en større del av folks strømregninger. Å beregne strømstøtten for hver time, gjør at du får strømstøtte for det strømmen faktisk koster den timen du bruker den, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Etter dagens strømstøtteordning får nordmenn tilbakebetalt 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime i vintermånedene, og 80 prosent resten av året.

Per dags dato beregnes strømstøtten ut fra den gjennomsnittlige spotprisen hver måned, men nå ønsker regjeringen altså at den skal beregnes ut fra prisen når man faktisk bruker strømmen.

Regjeringen skriver at omleggingen trolig først vil kunne gjelde fra 1. september, ettersom den først må sendes på høring, og at det også vil ta tid for nettselskapene som administrerer ordningen å legge om sine systemer til å håndtere endringer.

Vil endre fastprisavtaler

Regjeringen varsler også at den ønsker å bedre fastprisavtaler på strøm for industribedrifter. Tas regjeringens forslag til følge, vil industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på syv år eller lenger, få muligheten til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år.

Regjeringen ønsker også å legge til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strømkundene skal kjøpe til fastpris og når.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker å få på plass tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet har vært å legge til rette for gode fastprisavtaler. Nå ønsker vi også å åpne for kontrakter med variabelt forbruk under det nye kontraktsunntaket. Dette vil gjøre ordningen mer fleksibel, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det er statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland som la frem regjeringens forslag til endringer onsdag kveld.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier følgende om forslaget til endring i fastprisvtalene i en pressemelding:

– Siden disse fastprisavtalene først ble tilbudt i midten av desember har prisen på de korteste kontraktene falt med over 40 prosent. Vi har likevel fått tilbakemeldinger om at fastprisavtalene ikke passer like godt for alle bedrifter. Derfor legger vi nå til rette for enda mer fleksible og relevante avtaler, sier næringsminister Jan Christian Vestre

Oppretter ekspertutvalg

Regjeringen oppretter også et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.

– Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid. Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier Vedum.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023. Administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi skal lede utvalget. Utvalget opprettes basert på en enighet mellom regjeringspartiene og SV i Stortinget.

Statsminister Jonas Gahr Støre tar ikke selvkritikk for styringen av strømmarkedet, skriver NTB.

– Noen vil si at vi har overlatt kraften til markedet og børsen. Det vil jeg si meg sterkt uenig i. Det er politisk styring som gjør at været og naturressursene i Norge blir til fornybar og ren kraft som vi stifter bekjentskap med i strømkontakten og lysbryteren hver eneste dag. Det er beslutninger tatt for over 100 år siden og helt opp til vår tid, sa Støre under pressekonferansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.