Baker- og konditornæringen er en av flere bransjer som sliter med store strøm- og råvareutgifter. Hos Baker Brun i Oslo er strømkostnadene økt med 588 prosent på over ett år, skrev DN søndag.

Direktør Gunnar Bakke i Baker- og konditorbransjens Landsforening mener regjeringens nye strømpakke som ble lansert15. februar har liten effekt, og frykter konkurser og oppsigelser.

Den landsdekkende innkjøpsorganisasjonen Din Baker kjøper blant annet inn strøm for medlemsbedriftene. Av de 78 medlemsbedriftene fikk 16 strømstøtte av staten på til sammen en million kroner, et gjennomsnitt på 60.000 kroner per bakeri.

– Det betyr omtrent 140 kroner per ansatt i bransjen for et helt år. Det er rett og slett meningsløst dårlig, sa daglig leder Georg Husebæk til DN.

– Vi står i en umulig situasjon. Den som sitter med nøkkelen, er regjeringen, sier Georg Husebæk, daglig leder i Din Baker.
– Vi står i en umulig situasjon. Den som sitter med nøkkelen, er regjeringen, sier Georg Husebæk, daglig leder i Din Baker. (Foto: Petter Berntsen)

«Det er arroganse»

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Høyre er rystet over bakernes situasjon.

– Det gjør inntrykk, sier han.

Thorheim reagerer på at regjeringen ikke vil for gi noen form for strømstøtte til næringslivet utover en markedsbasert fastprisordning.

– Det er arroganse for de som skaper jobber og for de som har en jobb å gå til. Vi forventer at regjeringens medlemmer snakker med bedriftsledere og at de tar innover seg alvoret og justerer strømpolitikken. Fra dag én av har ikke regjeringen kommet med strømtiltak som treffer bedriftene godt, sier Thorheim, som sitter i energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

Rett før jul opplyste Næringsdepartementet at om lag 3200 bedrifter fikk til sammen 2,8 milliarder kroner til energitiltak og støtte til å betale strømregningen.

Høyre ber regjeringen videreføre energitilskuddsordningen for næringslivet ut første kvartal 2023, gjennom en justert versjon av dagens ordning.

– Hos en rekke små- og mellomstore bedrifter har strømkostnadene økt enormt, men fra 1. januar har de ingen støtte. Man kan bare tenke seg hva slags strømregningen bedriftene får uten strømstøtte, sier Thorheim.

«Ha litt is i magen»

15. februar presenterte regjeringen endringer i strømpakken. Tas regjeringens forslag til følge, vil industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på syv år eller lenger, få muligheten til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år.

Regjeringen ønsker også å åpne for kontrakter med variabelt strømforbruk under det nye kontraktsunntaket, for å gi økt forutsigbarhet for næringslivet.

Men regjeringen har ingen planer om å tilby næringslivet en ny strømstøtteordning.

– For å gjøre kloke valg må vi ta hensyn til helhetsbildet i næringslivet og økonomien, og ikke kun vurdere enkeltordninger isolert, sier næringsminister Jan Christian Vestre.
– For å gjøre kloke valg må vi ta hensyn til helhetsbildet i næringslivet og økonomien, og ikke kun vurdere enkeltordninger isolert, sier næringsminister Jan Christian Vestre. (Foto: Per Thrana)

– Nå må vi som ansvarlige politikere i møte med den største energikrisen siden oljekrisen i 1973 ha litt is i magen når det gjelder å få fastprisavtalene til å virke slik de er tenkt, skriver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en epost.

Han legger til at å øke den offentlige pengebruken gjennom en videreføring av energitilskuddsordningen kan bidra til at renten heves mer og raskere, noe som igjen vil få konsekvenser for bedrifter og husholdninger.

– Vi risikerer også å spenne ben under fastprismarkedet som fortsatt er i en tidlig fase med positiv utvikling, sier Vestre.

Men Thorheim mener at regjeringens satsing på fastprisavtaler ikke er nok.

– Slike avtaler vil på sikt være bra for mange bedrifter, med det blir litt som om man vil binde renten eller ikke. Fastprisavtalene er utformet på en måte som treffer veldig dårlig, og har medført at veldig få har inngått fastpriskontrakter.

Næringsministeren viser til at fastprismarkedet er kommet godt i gang.

– Prisene faller, og flere aktører blir med i konkurransen. De rimeligste fem-, års- og syv-årskontraktene ligger ned mot 70 og 65 øre per kilowattime, sier Vestre.

«Midlertidig tiltak»

Høyre vil lempe på kravet fra regjeringens strømstøtteordning fra i høst og sette en ramme på to milliarder for ordningen. Terskelen for strømintensitet reduseres til to og en halv prosent, basert på strømforbruket i annet halvår 2022.

Partiet foreslår også at det skal være lov å ta ut utbytte for å betjene formuesskatt selv om man får strømstøtte, og at maksbeløpet i strømstøtten videreføres på 3,5 millioner kroner.

– Men er ikke strømstøtte subsidier?

– Det har vært en bred enighet om at strømsituasjonen er helt spesiell og at man skal stille opp både for husholdninger og bedrifter. Dette er midlertidige tiltak som mange land har innført, sier Thorheim.

Vestre er overrasket over at Høyre vil videreføre strømstøtteordningen.

– Jeg trodde gode, gamle Høyre hadde tro på konkurranse, men forstår at det er Arbeiderpartiet som må ta ansvar for blandingsøkonomien, sier næringsministeren.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.