Da forskriften om den nye strømstøtteordningen for næringslivet ble endelig innført tirsdag ettermiddag, reagerte arbeidsgiverorganisasjonen Virke umiddelbart.

– Regjeringen har misbrukt tilliten til partene. Den ordningen Virke stilte seg bak i september skulle komme mange tusen bedrifter til gode. Med det regjeringen legger opp til nå, vil kun noen få bedrifter motta støtte, mens de som kanskje sliter mest, får ingenting. Virke kan ikke stille seg bak en slik ordning, skrev Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke, i en epost til DN.

NHO, som sammen med Virke og LO har samarbeidet om utformingen av ordningen, er ikke enig.

Med påholden penn

– Vi mener det er direkte galt av Virke å fremstille dette som at tilliten til partene er misbrukt i denne saken, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

– Regjeringen inviterte oss inn i en prosess der vi har vært behørig involvert hele veien, både i den grove utformingen i starten og via innspill underveis til høringen om forskriften. Så har vi selvfølgelig ikke vært enige i alt som er blitt foreslått. Det er ingen hemmelighet at vi var imot et absolutt utbytteforbud. Vi ønsket oss også en rausere og mer langvarig ordning. Det er også svært mange bedrifter hos oss som ikke vil få midler fra ordningen fordi de er for store eller har for lav strømintensitet, sier han.

– Da vi stilte oss bak ordningen tidligere i høst, var det derfor med en slags påholden penn. Men dette var altså det beste vi kunne få til gitt de rammene som var trukket opp av regjeringen basert på budsjettramme og EU-regler for støtte per bedrift.

– Så dere er tilfredse med den endelige forskriften?

– Nei, det er vi ikke. Den burde vært bedre, men vi mener den endelige forskriften ikke er annerledes enn det som har vært lagt opp til gjennom høsten, sier Dørum.

Urimelig

Dørum mener det er en dimensjon til som er viktig.

– Dette er en ordning som er ment å vare i tre måneder og skal forvaltes av Enova – og så enkelt og ubyråkratisk som mulig. Jo flere detaljer og særordninger som man prøver å putte inn i en slik ordning, desto mer krevende blir det å få etablert ordningen raskt. Med flere særordninger ville vi ikke fått dette på plass før jul, mener han.

– Virke mener innholdet i den endelige forskriften innebærer at tilliten mellom regjeringen og partene er misbrukt?

– Jeg synes Virkes reaksjon her er urimelig. Det har altså vært et samspill og dialog her hele veien. Noe får man gjennomslag for i en slik prosess, og noe får man ikke gjennomslag for.

– Mange NHO-medlemmer har vært kritiske til dette samarbeidet og ment at NHO er blitt tatt som gissel?

– Det er ingen hemmelighet at dette har vært en ordning som har vært krevende å selge inn. Jeg tenker særlig hos alle de bedriftene i Sør-Norge som står til knes eller til midjen i kostnadsøkninger på en rekke innsatsvarer i tillegg til energi og som ser at bildet er et annet hos konkurrentene nordpå. Så ser de at ordningen som skulle avlaste dem ikke strekker til. Det er svært lett å forstå at deres frustrasjon kan gå over i forbannelse, sier Dørum.

– Virke og NHO ble gisler

Blant de mange kritikerne til ordningen er de 13 største næringsforeningene i Sør-Norge.

Harald Minge, administrerende direktør for Næringsforeningen i Stavanger-regionen, skriver i en epost til DN onsdag at «mens Virke og NHO ble gisler under forhandlingene, tok i realiteten hele næringslivet avstand fra pakken».

Tidligere i høst om de 13 næringsforeningene med en felles uttalelse der det blant annet står at «regjeringen hevder at næringslivet støtter «strømpakken» som ble presentert fredag 16. september. Vi, altså alle oss som driver næringsforeninger i hele Sør-Norge og som representerer tusenvis av bedrifter, kan forsikre om at det er helt feil.»

Og «når regjeringen hevder at bedriftene støtter opp om hjelpepakken, skyldes det at NHO var med i forhandlingene og satte sitt stempel på resultatet. Vi skal takke NHO for å ha presset på slik at det i det hele tatt kom en tilskuddsordning. Samtidig er det en utfordring at opposisjon, bedrifter og organisasjoner fra regjeringshold blir møtt med at det er konsensus om ordningen. Det er svært langt fra sannheten.»

Virke modererer kritikken noe

Ett døgn etter at Virke kom med den kraftige kritikken av regjeringen, er det nå tegn til en viss moderering.

– Vi gikk inn i denne ordningen for å hjelpe utkantbutikker og andre små og mellomstore tjenesteytere. Mange av disse er leietagere, og noen av dem inngår i kjeder som er organisert som konsern. Da detaljene for ordningen var klare tirsdag, ble det klart at disse gruppene likevel ikke ville bli hjulpet av ordningen, skriver Runar Wiksnes, sjefanalytiker i Virke, i en epost til DN onsdag ettermiddag.

– Åtte av ti tjenesteytende virksomheter er leietagere. Forskriften som kom tirsdag ga ingen indikasjoner på at disse ville kunne benytte seg av energitilskuddsordningen, legger han til.

Sent tirsdag kveld kom næringsminister Jan Christian Vestre med en presisering.

– Forskriften er ment å være tydelig på at det må kunne dokumenteres konkret og klart at det er søker til energitilskuddsordningen som har fått og betalt en strømregning. Vi sier altså at regningen må være utstedt til søker og ikke til andre foretak. Det betyr at for eksempel en leietager ikke kan legge ved fakturaen som utleier har fått fra strømselskapet, som dokumentasjon på at leietager har betalt strømkostnader. Det må utstedes en egen faktura fra huseier til leietager. Dette vil komme tydelig frem i veiledningen når en søker. Vi har virkelig forsøkt å legge til rette for butikker og serveringssteder og andre som driver næringsvirksomhet i leide lokaler, skrev Vestre til DN.

Wiksnes i Virke sier at det er en tillitsøvelse å stille seg bak en ordning i september som ikke er ferdig utformet før slutten av november.

– Vi reagerte på avstanden mellom detaljene som var klare tirsdag og det som var grunnlaget for enigheten i september og som har vært innholdet i dialogen siden. Forsikringene næringsministeren kom med tirsdag kveld er lovende og kan være helt avgjørende for at vi skal kjenne igjen ordningen vi stilte oss bak, skriver han.


I første versjon av denne artikkelen sto det i ingressen at Virke mener strømstøtteordningen de har samarbeidet med regjeringen om er blitt så dårlig at det er grunnlag for å hevde at tilliten til partene i arbeidslivet er brutt. Det er ikke riktig. Virke mener, slik det står i teksten, at regjeringen har misbrukt tilliten til partene. Ingressen ble endret klokken 11.23 torsdag 24. november.


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.