- Dette er en stor dag for kongeriket og regionen Nord-Norge.

Olje- og energiminister Terje Søviknes legger ikke skjul på at han er svært begeistret før han setter seg på flyet til Hammerfest i dag for å få overrakt nok en plan for utbygging (pud) av et oljefelt. Det er Statoils Castberg-felt Søviknes nå kan bolføre. I underkant av 50 milliarder kroner anslår Statoil i pud´en at utbyggingen skal koste. Det er halvparten av de første anslagene for utbyggingen av feltet. Da var også oljeprisen langt høyere enn vel 60 dollar fatet.

- Først og fremst vil jeg skryte av Statoil og partnerene. Det er jobbet svært godt med dette prosjektet, sier Søviknes.

Pud´en fra Statoil er den første i rekken av syv pud´er Søviknes venter å få på bordet før julen ringes inn.

Lønnsomt under 35 dollar fatet

Slik det nå ligger an vil Castberg-feltet bli svært lønnsomt.

- Johan Castberg har bydd på utfordringer. Prosjektet var ikke mulig å realisere på grunn av høye investeringskostnader på over 100 milliarder kroner og kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Vi har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen. I dag leverer vi en solid utbyggingsplan for et felt med halverte investeringskostnader og som vil være lønnsomt med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet, sier Margareth Øvrum i en pressemelding fra Statoil.

Hun er konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i oljeselskapet.

Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat olje. Til sammenligning har giganten Johan Sverdrup utvinnbare ressurser på mellom to og tre milliarder fat olje. Castberg-ressursene gjør feltet til et av de største utbyggingsprosjektene som blir besluttet i år.

For Søviknes er Castberg en kjærkommen nyhet etter at han i flere uker har fått massiv kritikk for håndteringen av skandaleprosjektet Goliat. Men han er forsiktig med å bruke Castberg mot sine kritikere.

- Hvert enkelt prosjekt må vurderes for seg, sier han.

Størst i verden

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Statoil anslår at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Partnerskapet i Johan Castberg består av Statoil (Operatør 50%) Eni (30%) og Petoro (20%). Feltet skal bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 12 bunnrammer. Dette vil bli det største subsea-feltet under utbygging i verden i dag.

Utbyggingen av Castberg-feltet vil trolig gi store ringvirkninger for norsk leverandørindustri. Tidligere i sommer offentliggjorde Statoil en analyse som er foretatt av Agenda Kaupang på oppdrag for oljeselskapet. Ifølge rapporten skal Castberg-prosjektet ha en samfunnsøkonomisk nåverdi på vel 83 milliarder 2016-kroner.

Ilandføring vurderes for seg

Lenge ble det vurdert en ilandføringstermial for olje på Veidnes i tilknytning til Castberg-utbyggingen. Denne terminalen er foreløpig satt på vent, og skal utredes som et eget prosjekt. Tanken er at terminal skal kunne ta imot olje fra både Castberg, Eni-opererte Goliat, Lundin-opererte Alta/Gohta og OMVs Wisting-felt, og en avgjørelse skal tas i 2019.

- Det som er gjort er en riktig beslutning. Terminalen må vurderes i en større sammenheng, sier Søviknes.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: