– Det ble stoppet. Vi var ikke fornøyd med løsningen.

Prosjektdirektør Torger Rød har ikke problemer med å se at mye er forandret siden Johan Castberg-prosjektet første gang ble lagt frem for konsernledelsen i Statoil for fire år siden. Da var utbyggingen anslått å koste over 100 milliarder kroner. Høsten 2013 var oljeprisen nærmere 120 dollar fatet og få så for seg et oljeprisfall.

– Vi var opptatt av volumer. Det var et annet oljeprisregime, sier Torger Rød.

Tirsdag formiddag landet han i Hammerfest sammen med Nord-Norge-sjef Siri Kindem for å overrekke plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet til olje- og energiminister Terje Søviknes. Nå er utbyggingen anslått å koste vel 49 milliarder kroner. Det gjør at feltet nå er lønnsomt med oljepriser under 35 dollar. For fire år siden var en oljepris på 80 dollar nødvendig.

Store endringer

Det er flere årsaker til besparelsen på 50 milliarder kroner.

  • Endret konsept
  • Optimalisering av undervannsløsning
  • Færre brønner
  • Forenkling av det flytende produksjonsskipet

For fire år siden var planen å bygge feltet ut ved hjelp av en flytende plattform og ilandføring av olje til en terminal på land. Siden er plattformen skiftet ut med et flytende produksjonsskip og ilandføring er foreløpig skrinlagt i påvente av en samordning med flere felt. Samtidig er antall havbunnsinstallasjoner redusert fra 15 til 10 og antall brønner fra 40 til 30. Utstyret på det flytende produksjonsskipet er forenklet, og vekten er redusert fra 22.000 tonn til 18.000 tonn.

– Endringene har gått kjappere enn det jeg trodde, sier Rød.

Siri Espedal Kindem som styrer virksomheten til Statoil i nord, legger ikke skjul på at konseptendringen også kommer etter flere mislykkede letebrønner i området rundt Johan Castberg-feltet.

– Den løsningen vi har nå innebærer færre brønner, men høyere utvinningsgrad enn det vi opprinnelig planla for, sier hun.

Jubler ikke

Greenpeace deltar ikke i Statoils jubelkor.

– Vi vil følge dette prosjektet svært tett. Det virker som om det er veldig viktig at dette er veldig billig olje. Det synes for godt til å være sant. Jeg er veldig spent på om Stortinget får den informasjonen det trenger for å vurdere dette prosjektet, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

– Goliat og andre pud-er har vist seg å være ganske dårlige som økonomiske beslutningsgrunnlag, sier han og synes store utbyggingsplaner i oljeindustrien burde ha vært pålagt uavhengige konsekvensutredninger.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: