Elbiler plukker stadig nye markedsandeler i Norge, men globalt sett kan oljeselskapene flyte på vekst i flere år.

Analyseselskapet Wood Mackenzie mener at et paradigmeskifte er på gang og venter at global etterspørsel etter olje vil slutte å vokse i 2025, som følge av blant annet eksponentiell vekst i bruken av elbiler.

Det skriver analysehuset i en analyse publisert onsdag. Her lages det scenario for dekarboniseringen av energisektoren.

«Elbiler får mer og mer oppmerksomhet, men er fortsatt et nisjemarked. Men fallende produksjonspriser på elbiler og deres batterier vil føre til at kjøpsprisen på elbilene kommer på linje med tradisjonelle biler. Bilprodusenter vil svare på denne trenden med å utvikle nye elbiler. Fortsetter dette tror vi elbiler vil utgjøre 21 prosent av flåten i 2035», skriver Wood Mackenzie i rapporten.

Les også: Bilhackeren magasinetPlus

I Norge hadde nullutslippsbilene en markedsandel på 15,9 prosent blant personbilene i juli, opp fra 10,0 prosent i samme måned i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Det ble registrert 1824 biler som karakteriseres som nullutslippsbiler i juli. Tre av disse var hydrogenbiler, mens de resterende 1821 bilene var elbiler.

Wood Mackenzie forventer at solcellekostnadene vil synke med 60 prosent innen 2025, mens lagringskostnadene kan falle 80 prosent innen 2035. Kostnadene med vindkraft er ventet å falle 50 prosent innen 2035.(Vilkår)