Onsdag morgen fortsetter oljeprisen å stige etter nye tall som viste fall i de amerikanske oljelagre.

Prisen på nordsjøolje, Brent 1. posisjon, noteres til rundt 61,2 dollar fatet.

Før helgen steg oljeprisen over 60 dollar fatet for første gang siden juni 2015. Oppgangen har den siste tiden vært drevet av forventninger om at Opec – organisasjonen for olje­eksporterende land – og samarbeidslandene vil forlenge en avtale om produksjonskutt etter mars 2018.

Neste møte finner sted om i Wien 29. november.

– Stiger oljeprisen videre mot Opec-møtet, øker risikoen for at vedtaket om å forlenge kuttene utsettes. Dette gjelder særlig fra Russland sin side. Skjer dette, vil prisen falle tilbake, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus I DNB Markets.

– I tenkeboksen

– Spekulantene i markedet har allerede rekordlange netto oljeposisjoner; de eier rekordmye «papirolje». De er større enn det fysiske markedet. Her kan man få et nedsalg hvis produksjonskuttene ikke forlenges, sier Kjus.

DNB Markets har et prismål på 60 dollar fatet for både fjerde kvartal og hele 2018.

– Nå er jeg litt i tenkeboksen på om jeg kommer til å oppjustere det, sier Kjus.

I sommer var oljeprisen nede i 45 dollar fatet.

– Det var ventet at de fundamentale forholdene skulle stramme seg til i andre halvår. Når gjør de det, fastslår Kjus.

– Opec er disiplinert, skiferolje har skuffet litt. Etterspørselsveksten har vært veldig solid. Dermed kommer lagertrekkene – og de har vært større enn det mange trodde, sier oljeanalytikeren.

1,8 millioner fat dagen

Dagens kuttavtale innebærer produksjonskutt på 1,2 millioner fat dagen i Opec – og til sammen 1,8 millioner fat dagen med landene utenfor Opec.

Opec-landene og elleve andre oljeland hadde rekordhøy etterlevelse av kuttene i september, på 120 prosent, ifølge TDN Finans.

– Hadde ikke landene utenfor Opec, og særlig Russland, samarbeidet, hadde ikke oljeprisen vært så høy som i dag, understreker Kjus.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets tror avtalen blir forlenget på møtet i slutten av måneden.

– I det siste har blant andre Saudi-Arabia og Russland indikert at de ønsker å fortsette med kuttene ut 2018, sier hun.

Saltvedt viser til at også økt geopolitisk risiko i Midtøsten har hatt betydning for oljeprisen etter sommeren.

– Generelt ser vi et strammere marked, antydninger til at Opec-avtalen blir forlenget, fallende lagre i USA og mer politisk uro, sier hun.

USA produserte 9,203 millioner fat olje per dag i august 2017, mot 9,234 millioner fat per dag i juli, ifølge TDN Finans.

Svak krone

Tross oljeprisoppgangen handles kronen nær årets svakeste nivåer mot euroen.

I løpet av tirsdagens handel ble euroen på det meste handlet til 9,5460 kroner, som er det svakeste nivået for kronen mot den felleseuropeiske valutaen siden 7. juli i år.

– I samme periode har oljeprisen steget med 30 prosent, konstaterer seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten fra Handelsbanken onsdag.

Grunnen til at kronen nå handles på de svakeste nivåene siden i sommer kan, ifølge seniorøkonomen, være at de positive overraskelsene fra den økonomiske utviklingen i eurosonen har fortsatt inn i fjerde kvartal, mens nøkkeltallene her hjemme i sum har overrasket på den negative siden.

Kronen er også markert svekket mot dollar i løpet av den siste måneden.

– Sammenligner vi kroneutviklingen mot amerikanske dollar med en kurv av andre råvarevalutaer i fjerde kvartal, skal det sies at kronen, relativt sett, har svekket seg mindre, skriver Hov.(Vilkår)

Var lei nedbemanning. Startet for seg selv
Bjørnar Bråthen (52) og Eva Bråthen (52) jobbet i henholdsvis DNB og i SAS. De var lei stadige nedbemanningsprosesser.
03:51
Publisert: