Sett i lys av dagens høye strømpriser, gjorde Sandefjord-restauranten Perfect Pizza en genistrek da de inngikk en femårig strømavtale med pristak på 42,7 øre per kilowattime med børsnoterte GNP Energy.

Gleden varte imidlertid ikke lenge, for i juli i år ble restauranten uten forvarsel flyttet over til et annet strømselskap: Tinde Energi.

Da mottok restauranten en forskuddsfaktura på 64.000 kroner. Restauranten ventet med å betale fakturaen i påvente av svar fra Tinde Energi, men ble kastet ut av strømselskapet da forfallsdatoen utgikk.

Dette var bakgrunnen for at Tinde Energi forrige onsdag måtte møte i retten, etter at Perfect Pizza, representert ved advokat Bjørnar Håland, begjærte midlertidig forføyning mot selskapet med krav om at Tinde Energi gjenopptar maksprisavtalen.

Midlertidig forføyning er en mulighet til raskt å få sikret et krav inntil en tvist med motparten blir løst ved en avtale eller i en rettssak.

Nå har Vestfold tingrett avgjort saken:

Tinde Energi pålegges å snarest, innen syv dager, å gjenoppta strømleveransen i henhold til maksprisavtalen som restauranten hadde inngått med GNP Energy. I tillegg må Tinde Energi betale sakskostnader på i overkant av 70.000 kroner.

«Retten finner det etter dette sannsynliggjort at midlertidig forføyning er nødvendig å for å avverge en vesentlig skade eller ulempe.», heter det i kjennelsen.

Som følge av at restauranten ble kastet ut av Tinde Energi, måtte de inngå en langt dyrere strømavtale med Fjordkraft.

Sliter økonomisk

Daglig leder og eier i Tinde Energi, Raymond Henriksen, deltok via video under rettssaken, da han for tiden oppholder seg i Spania. Strømselskapet var representert ved advokat Anders F. Wilhelmsen i Advokatfirmaet Selmer.

Under rettssaken vektla Wilhelmsen blant annet at det må tas hensyn til den økonomiske situasjonen Tinde Energi står i. Han understreket at denne saken kan resultere i at Tinde Energi går konkurs.

Det samme uttalte eier Henriksen under sin partsforklaring.

– Hvis alle kunder som ønsker en sånn type avtale skal få det, så er vi jo ferdig. Da kan vi slutte å levere strøm, sa Henriksen.

Til dette punktet skriver retten blant annet:

«Selv om det vil innebære en ulempe for saksøkte å levere strøm med pristak til saksøker, er dette en avtalerettslig forpliktelse selskapet var vel kjent med da de overtok strømavtalen.»

Perfect Pizzas advokat Håland, forventer at Tinde Energi nå rydder opp.

– Det er rimelig at retten har sett realitetene og at Tindes forpliktelser består. De kan ikke kaste ut kunder og la de stå i alle problemene det medfører. De kan ikke velte kostnadene over på kundene når de har en klar forpliktelse de må forholde seg til – dette er kunder de har fått betalt for å overta av GNP Energy, sier han.

Advokat Bjørnar Håland representerer Perfect Pizza.
Advokat Bjørnar Håland representerer Perfect Pizza. (Foto: Elin Høyland)

Raymond Henriksen opplyser til DN at Tinde Energi anker saken. Tinde Energis advokat Wilhelmsen har ingen kommentar til saken.

Overtok kunder fra GNP Energy

DN har tidligere omtalt hvordan flere kunder er blitt overført fra GNP Energy til Tinde Energi – og deretter kastet ut.

I juni betalte GNP Energy en ukjent sum for å kvitte seg med selskapets rundt 5800 svært ulønnsomme makspriskunder. Disse ble overtatt av Henriksen Gruppen, selskapet til Nøstdahls svoger Raymond Henriksen. De ble så overført til Tinde Energi.

Kunder flyttes også motsatt vei: GNP Energi Norge overtar samme dag drøyt 6000 privatkunder og 124 bedriftskunder fra Tinde Energi. Her betaler GNP 12,65 millioner kroner til Tinde Energi for å overta disse kundene, ifølge årsberetningen.

DN har tidligere omtalt at Forbrukertilsynet har opprettet sak mot både GNP Energy og Tinde Energi og satt i gang undersøkelser, mens Forbrukerrådet har advart mot de to selskapene og mener praksisen kan være ulovlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.