Politianmeldelsen ble kjent gjennom en pressemelding fra tilsynet onsdag.

Den kommer snaut to måneder etter at Forbrukertilsynet varslet en bot på tre millioner kroner til strømsalgselskapet Tinde Energi, pluss 400.000 kroner i bot til eier Raymond Henriksen personlig.

Forbrukertilsynet skriver i anmeldelsen at varselet foreløpig ikke er fulgt opp med et endelig vedtak fordi tilsynet «vurderer at saken samlet sett er såpass grov at vi mener saken bør etterforskes og påtales av politiet og samordnes med tanke på forbudet mot dobbeltstraff».

Bakgrunnen for varselet om bot kom etter at Tinde Energi sendte ut melding om endringer i kundenes fast- og pristakavtaler. Slike avtaler er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet kan ikke endre en fastprisavtale eller en avtale med pristak som allerede er inngått, ifølge tilsynet.

I onsdagens pressemelding skriver tilsynet at det er lagt ned betydelige ressurser i saken og gjennomført omfattende undersøkelser av selskapet.

– Som forvaltningsorgan har Forbrukertilsynet en plikt til å samordne eventuell sanksjonsbruk med politiet i saker hvor vi har grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Vi har på bakgrunn av det vi har avdekket i saken derfor politianmeldt selskapet og dets styreleder og daglige leder, sier direktør Trond Rønningen i meldingen.

Varsler søksmål fra 200 kunder mot Tinde Energi og eiere dnPlus

Ber om etterforskning

I anmeldelsen har Forbrukertilsynet bedt om at politiet etterforsker om Tinde Energi har begått eller forsøkt å begå bedrageri ved følgende handlinger:

  • Ved at selskapet sendte ut fakturaer til kunder med avtalt pristak uten å ta hensyn til det avtalte pristaket.
  • Ved at selskapet gikk til oppsigelse av strømavtaler med prisgaranti og bindingstid, uten å varsle forbrukere om oppsigelse.
  • Ved å forsøke å få kundene til å si opp gunstige strømavtaler med prisgaranti.
  • Ved å varsle endringer i avtalevilkår, som ville innebære at forbrukerkunder ble tilleggsfakturert for strømstøtte og få et begrenset avtalt forbruk av strøm til den avtalte, gunstige prisen.

Forbrukertilsynet har også anmeldt styreleder i selskapet, Raymond Henriksen, for medvirkning eller forsøk på medvirkning til bedrageri på disse punktene, fremgår det.

Det er ifølge politianmeldelsen bedrageri etter straffelovens §371 tilsynet ber politiet vurdere. Brudd på denne bestemmelsen kan straffes med bot eller fengsel i inntil to år.

Forbrukertilsynet skriver at det avventer politiets behandling av saken og ikke har ytterligere kommentarer til anmeldelsen siden dette nå er en politisak.

DN har bedt Raymond Henriksen kommentere politianmeldelsen, men har foreløpig ikke fått svar.

I hardt vær

Tinde Energi fikk gjennom høsten i fjor fire dommer mot seg i tingretten og lagmannsretten der kunder mistet gunstige maksprisavtaler. I alle disse sakene om midlertidig forføyning har kundene vunnet frem og selskapet pålagt å levere strøm basert på opprinnelig avtale. For de fleste kundene er dette 43 øre per kilowattime.

Selskapet er også ilagt tvangsmulkt på 10.000 kroner dagen av Forbrukertilsynet, en avgjørelse som ble anket inn for Markedsrådet, men klagen ble ikke tatt til følge.

DN har tidligere omtalt hvordan flere kunder er blitt overført fra GNP Energy til Tinde Energi – og deretter kastet ut. I juni betalte GNP Energy etter det DN erfarer mellom 70 og 80 millioner kroner til Tinde Energi-eier Henriksen Gruppen for å kvitte seg med selskapets rundt 5800 svært ulønnsomme makspriskunder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.