Fire ganger i høst har Vestfold tingrett slått fast at Tinde Energi i Sandefjord er forpliktet til å levere strøm til fastpriskundene i henhold til opprinnelig inngått avtale.

To av disse kravene om midlertidig forføyning har også Agder lagmannsrett behandlet etter anke fra Tinde Energi. Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten.

Nå går ytterligere 14 kunder rettens vei for å få tilbake de gunstige maksprisavtalene.