Fredag varslet Finanstilsynet Tinde Energi om en bot på tre millioner kroner etter at strømsalgselskapet endret fastpriskundenes vilkår. Blant annet krever Tinde at strømstøtten disse kundene får fra staten etter nyttår skal tilfalle selskapet. Selskapet har også, i strid med inngåtte avtaler, satt et tak på hvor mange kilowattimer kundene skal få kjøpe til fastpris i løpet av et år.

Også Tindes daglige leder og eier, Raymond Henriksen, er varslet om en personlig bot på 400.000 dersom selskapet gjennomfører de varslede vilkårsendringene.

Aldri før har Forbrukertilsynet varslet bøter i en slik størrelse mot et strømselskap.

Henriksen skrev i en epost til DN torsdag at han mener de varslede endringene er marginale.

– Vi tenker at det er naturlig at selskaper endrer vilkår fra tid til annen for å oppdatere vilkår ut fra nåtidens marked, sa han.

Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen, mener derimot at «det er snakk om flere lovbrudd som både samlet og hver for seg utgjør vesentlige overtredelser av markedsføringsloven. I tillegg har lovbruddene et åpenbart stort inntjeningspotensial for Tinde Energi, og et tilsvarende stort skadepotensial for forbrukerne.»

Strømselskap krever å få strømstøtten fra fastpriskunder: – Hvor frekk går det an å være? dnPlus

Rydde opp

Barne- og familieminister Kjersti Toppe, som også er minister for forbrukersaker, peker på at regjeringen nettopp har strammet til regelverket for strømselskapene. Bransjen er fra 1. november pålagt tydeligere krav til opplysninger i markedsføringen, krav til hvordan prislister er utformet og skjerpede krav til varsling ved endring eller opphør av strømavtale.

– Forbrukertilsynet fører tilsyn og rettleder selskapene etter regelverket. Jeg er glad for at tilsynet følger opp de utfordringene som blir avdekket og slår hardt ned på lovbrudd, skriver Toppe i en epost.

– Jeg mener også at strømbransjen har en jobb å gjøre med å rydde opp og sørge for at de har forbrukernes tillit. Jeg forventer at alle aktørene i bransjen opptrer ryddig og etterrettelig i møtet med forbrukerne i en tid der mange er urolige for økende priser, legger hun til.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener strømbransjen har en jobb å gjøre.
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener strømbransjen har en jobb å gjøre. (Foto: Gunnar Blöndal)

Mani Hussaini, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Ap, mener bransjen har et enormt omdømmeproblem.

– Her trengs det en storrengjøring. Konkurranse er vel og bra, men en konkurranse om å svindle og lure forbrukerne mest mulig skal vi ikke ha. Folk stoler ikke lenger på denne bransjen. Selv jeg, som er kunde hos et av de større og seriøse selskapene, sjekker strømregningen nøye hver måned, sa han til DN fredag.

– De har frekkhetens nådegave, og det er tydelig at det er altfor enkelt å få konsesjon til å selge strøm, la han til.

Strømselskap varslet om saftig tvangsmulkt – anklager Forbrukertilsynet for aktivisme og kampanje dnPlus

– Ren skurkeadferd

Det er langt over 100 små og store selskaper som har konsesjon fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for omsetning av strøm. Det er svært lav terskel for å få en slik konsesjon. Det er ingen krav til økonomisk soliditet eller kompetanse. Søknadene behandles maskinelt, opplyser RME på deres hjemmeside. Og ingen selskaper har så langt blitt fratatt konsesjonen.

– Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig enig med Kjersti Toppe. Det skal ikke være sånn at forbrukerne er utrygge på hva de har kjøpt og hva de betaler for. Og jeg har veldig tro på at det nye regelverket som nå er innført om opplysningsplikt vil gjøre det mye vanskeligere for aktører å skjule ting og lettere for forbrukerne å forstå regningene, sier Toini Løvseth.

Hun er direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, organisasjonen som representerer aktører som produserer, transporterer, leverer og bygger infrastruktur for fornybar energi.

Toini Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, karakteriserer det Tinde Energi har gjort som rene skurkestreker.
Toini Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, karakteriserer det Tinde Energi har gjort som rene skurkestreker. (Foto: Energi Norge)

– Og så er jeg veldig, veldig glad for at Forbrukertilsynet slår hardt og raskt ned på useriøse aktører. Det var fantastisk det som skjedde fredag med varsel om bøter til Tinde Energi og eieren.

– Slike saker bidrar vel til å svekke bransjens omdømme?

– Vi er veldig bevisste på utfordringene når ulovlig praksis trekker med seg hele bransjen og forbrukerne blir utrygge. Vi forsøker å motvirke dette nå med enda strengere krav i vår bransjestandard om trygg strømhandel. Samtidig er det viktig å presisere at Tinde Energi er ikke representative for denne bransjen. Det håper jeg både forbrukere og politikere ser. Vi tar sterkt avstand fra det som er avslørt i Tinde-saken. Det er jo ren skurkeadferd, sier Løvseth.

– Er det for lett å få konsesjon fra Reguleringsmyndigheten for energi for salg av strøm?

– Det har vært viktig for RME å legge til rette for konkurranse slik at det er lett for nye og innovative aktører å komme inn i markedet. Samtidig er det ingen god kombinasjon at det er lett å få, men vanskelig å miste, en slik omsetningskonsesjon. Utfordringen er at RME ikke har hjemmel for å frata noen konsesjon for brudd på markedsføringsloven. Det vil å så fall kreve en lovendring. Samtidig har vi nå sett at Forbrukertilsynet nå tar i bruk de virkemidlene de har, og det hjelper åpenbart, sier hun.

DN har spurt Tinde Energi-eier Raymond Henriksen som han vil kommentere Løvseths utsagn om strømselskapet. Henriksen har så langt ikke respondert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.