– Bare for oss alene snakker vi om en firedobling av strømregningen. Fra en halv til to millioner kroner, sier Svenn Magne Brokke.

Han snakker om det som skjedde i august i fjor da han ble kastet ut av en gunstig maksprisavtale og måtte ut og kjøpe strømmen han trengte til Brokke Alpinanlegg i spotmarkedet.

Nå går han sammen med fire andre selskaper til søksmål mot strømselgerne.

«Unnamanøver»

Kort fortalt hadde Brokke og de fire andre saksøkerne en langsiktig maksprisavtale med GNP Energy, et selskap kontrollert av Glenn Nøstdahl. I fjor sommer solgte GNP Energy selskapets 5800 makspriskunder til Henriksen Gruppen, eiet av Nøstdahls svoger Raymond Henriksen, hvoretter disse straks ble videreført til datterselskapet Tinde Energi.

DN har tidligere skrevet at GNP betalte mellom 70 og 80 millioner kroner for å bli kvitt de ulønnsomme kundene.

GNP Energy hadde sikret disse avtalene med posisjoner i strømmarkedet. Da kundene var fjernet, ble dette sikrede volumet solgt. Selskapet tjente brutto rundt 200 millioner kroner på operasjonen og kunne etter andre kvartal i fjor presentere et overskudd på 155 millioner kroner.

Tinde Energi hadde ingen slik sikring og gikk raskt i gang med å fakturere kundene skyhøye krav om forhåndsbetaling for stipulert fremtidig forbruk. De som ikke betalte, ble kastet ut av avtalene.

– Det er helt utrolig det som skjedde. Vi mener vi har krav på å få tilbake de strømavtalene vi hadde, og at overføringen fra GNP til svogeren i Tinde, et selskap som åpenbart ikke hadde økonomi til å videreføre avtalene, bare var en unnamanøver for å kjøpe seg tid og sikre egen gevinst. GNP solgte posisjonene og kastet oss ut. Det er utrolig irriterende dersom de skal slippe unna med det, sier Svenn Magne Brokke.

Flere kunder har tidligere tatt rettslige skritt mot Tinde Energi, men dette er første gang også GNP Energy blir gjenstand for søksmål.

Millionkrav

Advokat Morten Wexels i Skien representerer de fem selskapene som nå saksøker fire GNP/Tinde-selskaper. Disse er - ved siden av Brokke Alpinsenter - bilkonsernet Solberg Bil, en melkebonde i Hemsedal og to industribedrifter. Søksmålet går mot GNP Energy, GNP Energy Norge, Tinde Energi og Henriksen Gruppen for uberettiget terminering av strømavtalene.

– Vi retter erstatningskravet mot alle fire selskapene med krav om erstatning for tapet disse fem har lidd og kommer til å lide på grunn av den uriktige termineringen av avtalene, sier advokaten.

Kundene hadde maksprisavtaler til lave priser, under 50 øre per kilowattime, som fortsatt ville vært aktive dersom de ikke hadde blitt terminert i fjor høst. Eksempelvis hadde Brokke Alpinsenter en femårig maksprisavtale til 44,7 øre per kilowattime fra mars 2019 med GNP Energy.

– Jeg ønsker ikke å komme med anførslene mot GNP og Tinde nå. Det blir forhåndsprosedering. Men vi mener altså at de ikke hadde noe grunnlag for å gjøre det de gjorde, sier Wexels.

– Hva er det samlede kravet fra dine klienter?

– Det er det ikke mulig å tallfeste, fordi flere av de opprinnelige maksprisavtalene fortsatt skulle vært gjeldende en god stund fremover, sier han.

Kravet vil dermed bli en kombinasjon av prisforskjellen mellom maksprisavtalene og spotprisen disse kundene måtte gå over til fra avtalene ble terminert frem til rettssaken starter i november – og hvordan strømprisene utvikler seg i resten av avtaleperioden.

– Det er åpenbart krav i millionklassen, sier Wexels.

Raymond Henriksen eier Tinde Energi gjennom selskapet Henriksen Gruppen, som han eier med sin kone Natalia Henriksen. Nå er begge selskapene saksøkt med millionkrav.
Raymond Henriksen eier Tinde Energi gjennom selskapet Henriksen Gruppen, som han eier med sin kone Natalia Henriksen. Nå er begge selskapene saksøkt med millionkrav. (Foto: André Svendsen)

–Bygger på feil grunnlag

– GNP-selskapene mener saken bygger på feil grunnlag. Saksøkerne var ikke kunder hos selskapet da avtalene ble avsluttet. Selskapene har derfor ikke hatt noen rolle i termineringen av avtalene, skriver Caterina Håland Gaeta, partner og advokat hos advokatfirmaet Sands i en epost.

– Transaksjonen med Henriksen Gruppen er også gjort på forretningsmessige vilkår. Vi har derfor lagt ned påstand om frifinnelse. Vi vil legge frem bevis for dette for retten, og ønsker utover det ikke å prosedere saken i media, skriver hun.

Fredrik Lilleaas Ellingsen hos advokatfirmaet Selmer representerer Henriksen Gruppen og Tinde Energi. Han sier at de bestrider kravene fra de ulike saksøkerne.

– Jeg ønsker ikke å prosedere denne saken gjennom media, men helt overordnet mener Tinde Energi at vilkårene i avtalene med kundene ga selskapet rett til å kreve forskuddsfakturering, hvilket ble gjort i en situasjon hvor strømmarkedet opplevde et prisnivå man aldri har sett maken til. I de tilfellene der kundene ikke betalte forskuddsfakturaene, stanset Tinde Energi midlertidig sine leveranser grunnet betalingsmislighold, skriver Ellingsen.

– Et tema i retten vil også bli om saksøkerne har sannsynliggjort et økonomisk tap, herunder om de har ivaretatt sin tapsbegrensningsplikt. Ifølge Tinde Energi tilbyr flere strømleverandører i markedet i dag fastprisavtaler med en pris per kilowattime som er lavere enn disse kundene hadde gjennom sine avtaler med Tinde, legger han til.

Denne saken er berammet til behandling ved Vestfold tingrett i Tønsberg i november. Ytterligere tre søksmål i samme sakskompleks er berammet for samme rett til høsten. To av dem er kun mot Tinde Energi for kontraktsbrudd eller urettmessig heving av maksprisavtaler, mens den tredje er mot både Tinde og GNP Energy.

Rettelse: I faktaboksen om GNP Energy sto det at investoren Arne Fredly er nest største aksjonær i selskapet. Fredly opplyser at han for lengst har solgt den aksjeposten. Faktaboksen ble rettet 8.mai klokken 10.30(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.