Vindkraftstriden på Frøya har skapt nasjonal interesse. Dragkampen mellom utbygger og kommune har pågått helt siden kommunestyret i begynnelsen av april avgjorde at en dispensasjon gitt til utbyggingen ikke lenger gjaldt. Oppdrettsgründer og vindkraftmotstander Gustav Witzøe har levert juridisk ammunisjon. Fredag satte Fylkesmannen foten ned. Tirsdag gikk anleggsmaskinene i gang på øya.

Toppsjef Ståle Gjersvold i utbygger TrønderEnergi er ikke den som setter en strek over konfliktene av den grunn. Et erstatningskrav mot kommunen er i emning.

– Vi vil forfølge våre krav som vi mener vi har rettslig god adgang til å fremme, sier Gjersvold.

10–20 mill.

TrønderEnergi mener selskapet forsøkte å starte anleggsarbeidene i starten av april og at oppstarten ble hindret av aksjonister, med den følge at tidsfristen for dispensasjonen gikk ut 7. april. Selskapet holder kommunen ansvarlig for de påfølgende utsettelsene. Allerede i et brev til kommunen 10. april skisserte TrønderEnergi hva utsettelsene kostet per dag.

«Vi påpeker videre at oppståtte og videre forsinkelser i prosjektet medfører merkostnader på 300.000-500.000 kroner pr dag og at tapet pr dag øker etter hvert som forsinkelsene akkumulerer», heter det i brevet.

Størstedelen av kostnaden er knyttet til at utbygger har hatt en stor intern og ekstern prosjektorganisasjon gående uvirksom i perioden. I tillegg har utbygger regnet inn en forseringskostnad knyttet til å ta igjen tapt tid og fremdrift. Etter det DN forstår, er det trolig aktuelt å kreve kommunen for rundt en halv million kroner per dag anleggsarbeidet ble forskjøvet, et beløp som løselig kan anslås til 10–20 millioner kroner. Endelig regning er ikke gjort opp, ettersom det fortsatt er uro rundt prosjektet, som hindrer full anleggsaktivitet.

Blant annet skal det ha blitt slengt avføring inn i en gravemaskin. Prosjektlederen skal også tirsdag ha blitt forsøkt tvunget av veien av en aggressiv bilist, et forhold som er politianmeldt.

Selv om Frøya kommune er en av mange eiere av TrønderEnergi, mener toppsjef Gjersvold at selskapet må opptre forretningsmessig og ikke slå en strek over kravene. Hensynet til øvrige aksjonærer er bare ett forhold, i tillegg eier Stadtwerke München 70 prosent av Frøya vindpark.

– Vi er ikke alene om å vurdere dette, vi må også høre med Stadtwerke München, sier han.

Bekymret ordfører

Fortsatt forsøker Frøya kommune å få overordnede myndigheter til å stoppe vindparken. Kommunen har skrevet brev til Kommunaldepartementet og bedt om at Fylkesmannens vedtak gjøres om, men ordfører Berit Flåmo (Ap) medgir at det ikke finnes noen formell klageadgang på et endelig vedtak fra Fylkesmannen.

– Det går ikke vår vei for tiden, sier Flåmo.

Hun oppgir at hun personlig hele tiden har vært skeptisk til om kommunen kunne stoppe utbyggingen, gitt signalene fra både regjeringen og utbyggeren. Et mulig erstatningsansvar plager henne. Et tosifret antall millioner er ikke småpenger. Frøya kommune har drøyt 5000 innbyggere og store investeringsutgifter på gang knyttet til et nytt sykehjem. Erstatningskrav passer dårlig.

– Ja, det er jeg veldig bekymret for. Den økonomiske biten oppi dette har bekymret meg hele tiden, sier Flåmo.

Hun understreker at hun tar avstand fra eventuelle sabotasjeaksjoner mot anleggsarbeidene. Hun mener slike hendelser er en politisak, og ikke uten videre kan knyttes mot vindkraftmotstanden. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.