Økt skepsis til oljekartellet Opecs produksjonskutt i kjølvannet av høyere enn ventet amerikansk oljeproduksjon denne uken har sendt oljeprisen ned under 50 dollar fatet for første gang siden begynnelsen av mai. 

På tross av at amerikanske oljelagre viste større enn ventet fall, er det altså skepsisen som råder i oljemarkedet. I tillegg varslet USAs president torsdag at han vil trekke USA ut av Parisavtalen, som kan ha påvirket oljeprisen. 

– Ekstremt farlig

– Kuttstrategien har vist seg å være en ekstremt farlig vei å gå for Opec fordi det har stimulert skiferoljen såpass mye, sier råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i SEB til DN.

– Produksjonsøkningen og markedsreaksjonene gjør oppgaven til Opec hard. De har ikke hatt noen stor suksess så langt. Markedet må se mer olje ut av markedet før oljeprisen kan stige mer, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets til DN. 

Oljelagrene sier noe om hvor mye olje som produseres, som igjen kan signalisere utsiktene for balanse i oljemarkedet. Oljemarkedet har vært i ubalanse siden 2014, da amerikanske skiferoljeprodusenter oversvømte oljemarkedet og sendte oljeprisen ned fra 115 dollar fatet til en bunn på under 30 dollar fatet i 2016.

Olje-analytiker Thina Saltvedt i Nordea.
Olje-analytiker Thina Saltvedt i Nordea. (Foto: Gunnar Blöndal)

Amerikanske myndigheter offentliggjør tallene for USA hver uke, og økte lagre betyr gjerne at produksjonen har økt ettersom det produseres mer olje enn det som brukes – som igjen reduserer sjansene for et balansert marked og økte priser. Fallende lagre signaliserer det motsatte.

Kjempestimulans

Optimismen knyttet til oljekartellet Opecs avtale om å kutte oljeproduksjonen bidro til å sende oljeprisene opp i de påfølgende månedene. Det førte også til at amerikanske skiferoljeprodusenter lå an til å tjene store penger, og skrudde opp produksjonen. 

– Det som skjedde fra november til mars at var at prisene ble løftet i flere år fremover, som førte til en kjempestimulans for amerikanske skiferprodusenter med superprofitt for mange nye brønner, sier Schieldrop. 

Fenomenet Schieldrop omtaler her kalles kontango, og er en situasjon der den forventede prisen på olje fremover i tid er høyere enn prisen for levering av olje i dag, såkalt spotpris. Amerikanske skiferoljeprodusenter har tjent store penger på dette. Når prisene forventes å være høyere fremover, kan selskapene sikre seg mot svingninger i prisen ved å låse salgskontraktene til den høyere prisen som er forventet fremover.

Dersom den forventede prisen fremover derimot var lavere enn spotprisen, vil muligheten til å låse salgskontraktene ikke være like lukrative, og amerikanske skiferprodusenter vil følgelig investere i færre nye rigger.

– Kurven går i økende grad mot i backwardation. Det er det markedet må sette seg å vente på. Man kan ikke bare være bull, men må bare sitte å vente. Det er en kjipe og lange prosessen, sier Schieldrop, og viser til den amerikanske betegnelsen «bullish», som betyr å forvente en verdistigning. 

Ser store lagertrekk

Lagrene har ligget nær rekordnivåer de siste månedene, og presset prisene nedover. Oljekartellet Opec, med Saudi-Arabia i spissen, har på sin side kuttet oljeproduksjon og dratt prisen i motsatt retning. Kartellet vedtok en kuttavtale i november i fjor, som trådte i kraft 1. januar. Under det forrige Opec-møtet, 25. mai, ble oljekartellet enig om å forlenge kuttene inn i 2018.

– Jeg ser det som høyst sannsynlig at vi skal 300 millioner fat lavere enn starten av året, til rundt 2750 millioner fat i OECD, sier han. Saltvedt i Nordea ser også dette som det mest sannsynlige utfallet. 

Mulige produksjonsøkninger fra US og Opec-medlemmene Libya og Nigeria, som er unntatt kuttene, er store usikkerhetsmomenter ifølge Schieldrop. Det er de samme teoriene som har trigget flere oljeanalytikere til å forutse store oljeprisfall i 2018. 

Oljerådgiver Jarand Rystad uttalte til DN like etter Opec-møtet at det er en risiko for «oljepriskollaps» i 2018, blant annet på grunn av den økende USA-produksjonen. 

– Neste år kan ligger markedet an til å balanseres, og muligens gå i overskudd, sier Schieldrop, og peker på at Opec har tatt ut 1,2 millioner fat per dag som skal tilbake i markedet på et tidspunkt. 

– Det kan de ikke gjøre i et overskuddsmarked. Opec kutter og krysser fingrene, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.