Oljeprisene faller fredag morgen videre, etter å ha blitt svekket med to og en halv dollar per fat torsdag.

Det største oljeprisfallet på tre uker kom etter at Opecs vedtak torsdag om å forlenge gjeldende produksjonskutt med ni måneder, skuffet investorer som hadde håpet det skulle komme mer enn den planen som var blitt flagget før ministermøtet i Wien, skriver Bloomberg News.

- Opec leverte det de sa de ville levere, eller i alle fall det da hadde signalisert at de ville levere. Markedet strammes til, og statistikken viser dette. Lagrene i USA vil komme under merkbart press den kommende måneden, og vi tror det er dette som skal til for å få oppgang i prisene, sier Wayne Gordon, sjef for råvare- og valutahandel i UBS, til Bloomberg tv.

«Opecs beslutning er i tråd med våre forventninger og konsensus i markedet. Prisfallet gjenspeiler trolig, for det første, at markedsaktører kjøpte på rykter de seneste to ukene, for så å selge på nyheten i dag. For det andre, var prisfallet i 2018-kontrakten også stort, noe som muligens reflekterer at produsenter solgte, muligens som følge av tvil om de fundamentale forholdene neste år», skriver Barclays i en kommentar.

Barclays økonomer mener at prisfallet torsdag trolig vil være kortvarig, og de opprettholder sitt syn om at lagertrekk i løpet av sommermånedene vil støtte opp under oljeprisene.

«Hvis Opec tas på ordet, og opprettholder hundre prosent overholdelse av produksjonskuttene over sommeren, vil balansen trolig bli 500-600.000 fat per dag strammere enn hva vi for øyeblikket antar. Dette vil sammenfalle med et lagertrekk som innebærer en oppsiderisiko for vår prognose om en pris på 56 dollar per fat i andre halvår 2017 og første kvartal 2018, og en nedsiderisiko for vår prisprognose for resten av 2018, gitt at det ikke kommer ytterligere endringer i Opecs produksjon», skriver Barclays.

I en kommentar til oljelagertallene fra USAs energiinformasjonskontor (EIA) onsdag, dagen før Opec-vedtaket, betegnet oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets ukestatistikken som «et positivt sett med tall».

«Amerikanske oljelagre fortsetter å falle mer enn det som er normalt for sesongen, og til tross for fortsatt vekst i innenlandsk oljeproduksjon. Nøkkelen til dette er meget høy raffineriutnyttelse og gradvis oppgang i eksporten av olje», het det i kommentaren fra DNB Markets.

Prisdifferansen mellom kontrakter i nordsjøoljen Brent og den amerikanske referanseoljen WTI er det seneste døgnet redusert med 2 cent, slik at Brent-premien onsdag morgen er på 2,70 dollar per fat for kontrakter med samme forfallsmåned.

WTI 1. posisjon, som er juli-kontrakten, handles fredag morgen for 48,52 dollar per fat, ned 38 cent fra foregående handelsdag, da kontrakten falt 2,46 dollar til 48,90 dollar per fat.

Til sammenligning ble kontrakten handlet for rundt 51,02 dollar per fat da Oslo Børs stengte onsdag.

Brent 1. posisjon, som er juli-kontrakten, omsettes fredag morgen for 51,16 dollar per fat, ned 30 cent fra foregående handelsdag, da kontrakten falt 2,50 dollar til 51,46 dollar per fat.

Da Oslo Børs stengte onsdag, lå Brent-kontrakten på rundt 53,82 dollar per fat.

Brent spot for umiddelbar levering noteres i morgentimene til 51,14 dollar per fat, ned 15 cent fra foregående handelsdag, da prisen falt 2,50 dollar til 51,29 dollar per fat.(Vilkår)