Statoil har over de siste årene skrevet ned verdiene av satsningen på land og offshore i USA med rundt 100 milliarder kroner. Rundt 80 milliarder kroner av nedskrivningene har kommet fra satsningen på skiferolje og skifergass på land. Statoil har siden 2010 investert enorme summer i feltene Marcellus, Bakken og Eagle Ford. Investeringene skjedde da prisene var høye og nedskrivningene har tynget Statoils resultater de siste årene. I tredje kvartal tok Statoil nye nedskrivninger etter produksjonsproblemer på feltet Eagle Ford i Texas. Nå tilbakefører Statoil 1,6 milliarder dollar, rundt 12,5 milliarder kroner, av de tidligere nedskrivningene. Det kommer frem av kvartalsrapporten som ble offentliggjort onsdag morgen.

Tilbakeføringene skyldes forbedringer knyttet til Bakken-feltet og endringer i det amerikanske skattesystemet i hovedsak. Over en milliarder dollar skyldes forbedringer på Bakken-feltet.

Eagle Ford dårligst

Torgrim Reitan, sjef for den amerikanske virksomheten , vil onsdag formiddag presentere en ny oppdatering over virksomheten i USA. Fra presentasjonsmateriellet kommer det frem at den amerikanske landvirksomheten vil levere en positiv kontantstrøm for nye brønner med en oljepris under 50 dollar fatet. Selskapet venter 50 prosents produksjonsvekst fra 2018 til 2020. Materiellet viser også at det er Marcellus og Bakken som er de mest lønnsomme feltene for Statoil på land i USA. Eagle Ford i Texas trenger 70 dollar fatet for å være lønnsom. Eagle Ford har vist seg å inneholde mer gass i forhold til olje enn det som var ventet. I tillegg har Statoil slitt med produksjonsproblemer på feltet.(Vilkår)