Klokken 10.00 torsdag formiddag gikk det ut en pressemelding fra Den europeiske investeringsbanken, EUs låneinstitusjon for langsiktige lån. Banken har bevilget et lån på til sammen 30 millioner euro, eller tett på 300 millioner kroner, til det lille teknologiselskapet Viking Heat Engines i Kristiansand.

Brent av en halv milliard

Selskapet, med blant andre den styrtrike krafttraderen Einar Aas blant de største eierne, har utviklet en maskin som omformer spillvarme til elektrisitet samt en varmepumpe som øker temperaturen i spillvann og andre væsker slik at de kan resirkuleres.

– Jeg skal ikke legge skjul på at dette har kostet både mer tid og penger enn planlagt da selskapet ble etablert i 2009, sier finansdirektør Helge Gitmark Valeur (40).

– Men sånn blir det jo gjerne når en skal drive med teknologiutvikling helt i yttergrensen av det som er gjort før, legger Harald Nes Rislå til (41). Det er hans ideer selskapet er tuftet på.

– Du skal utvikle hardware, teste, bygge om, teste og bygge om på nytt. Det er enormt ressurskrevende, sier han.

Og på spørsmål om hvor mye selskapet til nå har brent av, svarer Valeur:

– Om du tar med alt av finansieringskilder siden starten, nærmer vi oss 500 millioner.

– Ja, men på den positive siden må vi ta med at timingen nå er veldig god. Alle er opptatt av nødvendigheten av å redusere CO2-utslipp, av fornybar energi og bærekraft. Så markedet er gigantisk, mener Rislå.

Må hente mer

De to forteller at prosessen med den Europeiske Investeringsbanken (EIB) startet i fjor vår.

– Det var Innovasjon Norge som informerte oss om et av EIBs programmer. Vi søkte om lån og kom gjennom første runde i august i fjor. Siden har EIB blant annet gjennomført en grundig analyse av vårt selskap. Og så har det vært en lang og litt frustrerende prosess frem til det nå endelig er avgjort at vi får 30 millioner euro i lån. Det er jo en fantastisk anerkjennelse av det vi driver med her at EIB mener at vi har et selskap og en teknologi det er verdt å støtte for å bygge bærekraftige arbeidsplasser i Europa, sier Valeur.

De første seks millionene euro blir utbetalt en av de nærmeste dagene. Dernest skal lånet utbetales i flere såkalte transjer med bestemte forutsetninger knyttet til omsetning, ordrereserve og at det etter hvert må hentes inn mer egenkapital.

– Vi regner med at vi vil ha et egenkapitalbehov på ytterligere 15–20 millioner euro frem til selskapet genererer en positiv kontantstrøm, forhåpentlig i 2020.

– Og hva da?

– Vi tror jo på litt sikt at dette selskapet vil være en interessant oppkjøpskandidat. Teknologien vi har utviklet er noe verden skal ha mye av fremover. Det er flere store aktører som kikker på selskaper som vårt.

– Og hva skal dere bruke pengene dere låner fra EIB til?

– De skal brukes til kommersialisering og serieproduksjon. Selskapet skal også utvikle en noe større maskin slik at vi får ned kostnaden per kilowattime, noe som vil åpne opp et langt større marked, sier Valeur.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Ikke kjøp disse julegaven. Ingen ønsker dem!
Kjetil Wiedswangs julekalender: Økonomer har sett på gaveutvekslingen og funnet den totalt irrasjonell. Hver tiende gave vi får er totalt uønsket.
01:02
Publisert: