Oslo Frp har bedt landsmøtet si nei til vindkraft på land og prioritere vindkraft til havs. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg gjør det klart at han står for dagens politikk om å legge til rette for mer vindkraftutbygging også på land.

– Jeg er enig med Oslo Frp at vi ikke skal rasere norsk natur. Derfor har vi sendt ut Nasjonal ramme for vindkraft på høring. Hovedhensikten er å gjøre det Frp og regjeringen er for, nemlig å bygge ut ny lønnsom fornybar kraft, der vi ivaretar både naturverdier, og naturmangfold på en god og hensiktsmessig måte, sier Freiberg i en uttalelse formidlet fra departementet.

Forgjengerne slakter forslaget

Fremskrittspartiet har bestyrt Olje- og energidepartementet helt siden 2013, først ved Tord Lien, siden ved Terje Søviknes, før Freiberg overtok i fjor. De to tidligere statsrådene er mindre diplomatiske enn den sittende.

– Selv om fokus er veldig på offshore vind nå, må en være klar over at kostnadskurven har falt like mye for landbasert vindkraft, og for tiden er vindkraft på land mye mer konkurransedyktig, sier Søviknes, som er innstilt som ny nestleder foran landsmøtet.

Noen generell stopp i nye tillatelser på land er han imot.

– Jeg mener partiet fortsatt må være åpen for å vurdere de konsesjonssøknadene som måtte komme, sier Søviknes.

Også Tord Lien, som nå er regiondirektør i NHO i Trøndelag, avviser forslaget.

– Jeg mener Frp har en ærerik tradisjon for å ta naturressursene i bruk. Det har tjent Norge godt, enten det har vært snakk om skogressurser, olje og gass eller vindkraft. Her snakker vi om en næring som bidrar til lønnsomme arbeidsplasser, og som også bidrar til å forsyne andre deler av norsk næringsliv med energi, sier Lien.

– På kort og mellomlang sikt er det vindkraft på land som kan gi et betydelig bidrag til ny kraftproduksjon i Norge, sier han.

Motstand i Oslo

I lokallaget i Oslo er vindkraftmotstanden likevel resolutt, som også E24 omtalte torsdag.

– Vi kan ikke fortsette å rasere uerstattelig natur når havvind vil være lønnsom om få år, sier Geir Hågen Karlsen, styremedlem i Oslo Frp og vararepresentant til Stortinget.

Det er nettopp den foreslåtte nasjonale rammen for vindkraft som har utløst forslaget fra lokallaget i Oslo. I rammen foreslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 13 områder som kan egne seg for nye vindkraftutbygginger her til lands, områder som til sammen tilsvarer 64 ganger Oslos flateareal.

– Vindkraftlobbyen vil bygge 1500 møller på opptil 200 meter, med motorveier imellom for frakt av møllene. Videre vindkraft på land vil rasere denne unike naturen for all fremtid, heter det teksten som følger med resolusjonsforslaget.

Ifølge fersk statistikk fra NVE bygges det for øyeblikket 15 vindparker med en samlet planlagt årsproduksjon på over syv terawattimer i Norge. I tillegg er det gitt endelig tillatelse til 52 andre vindparker med drøyt 17 terawattimer i samlet årsproduksjon. Til sammenligning ligger den totale norske elektrisitetsproduksjonen på rundt 140 terawattimer.

Karlsen understreker at Oslo Frp ikke tar til orde for å stoppe prosjekter som allerede har fått konsesjon.

Entusiastisk til havvind

I stedet ønsker altså Oslo Frp enda mer trykk for å få elektrisitetsproduksjon til havs i Norge, fra flytende turbiner. Til nå finnes det bare noen få og subsidiekrevende pilotprosjekter av denne typen, hvorav Equinors Hywind-konsept er blant de mest utviklede. Aker Solutions jobber også med dette. Oslo Frp mener norsk havvindteknologi kan bli en eksportartikkel.

– Vi ber ikke om direkte subsidier til flytende vind, men i konsesjonsregime og skatteregler er det mye å gå på frem og tilbake, sier Karlsen i Oslo Frp.

Statsråd Freiberg lover at han er med på tanken, og viser til at regjeringen snart vil legge frem forslag til områder som egner seg for havvind i Norge.

– Vindkraft til havs har stort potensial, noe jeg også har vært tydelig på. Ambisjonsnivået må være at verden er markedet med tanke på leverandørindustrien. Havvind er allerede vår største fornybare eksportnæring, sier Freiberg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.