Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt på vindkraft på land. Utformingen av grunnrenteskatten skal sendes på høring, men antas å bygge på modellen for grunnrenteskatt som allerede gjelder for vannkraftverk.

Innføring av grunnrente vil bety at vindkraftverk tilleggsbeskattes med en effektiv skattesats på 40 prosent.

De fire advokatene Thomas Horn fra Schjødt, Bendik Christoffersen fra Thommessen, Kjetil Hardeng fra Haavind og Anette Fjeld fra Simonsen Vogt Wiig tar i et felles notat til orde mot grunnrenteskatt for landbasert vindkraft.