– Vi vil legge frem forslag i Stortinget om at konsesjon ikke kan gis i strid med kommunestyrevedtak. Kommunene må få vetorett. Vi kan ikke pålegge noen å bygge vindmøller der det ikke er lokal aksept for det, sier Borch til NTB.

Hun viser til at flere store vindkraftutbygginger har skapt lokal motstand, og mener det er viktig for fremtidige vindkraftutbygginger at de er i tråd med lokale ønsker.

– Vi ser at det ofte kan være interessekonflikt mellom vindkraft og naturinteresser. For Sp er det derfor viktig at utbygginger er i tråd med lokale ønsker og vedtak, sier Troms-politikeren fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Selve forslaget Sp nå fremmer, lyder «Stortinget ber regjeringen sikre at vedtak om utbygging av vindkraft er i tråd med lokale ønsker og kommunestyrevedtak. Konsesjon kan ikke gis i strid med kommunestyrevedtak.»

Naturinngrep

Forslaget kommer i forbindelse med komiteens behandling av et SV-forslag om offentlig eierskap til vindkraften, som skal avgis tirsdag. Saken går i plenum i Stortinget 19. juni.

Borch frykter ikke at en lokal vetorett skal stanse alle utbygginger og viser til at mange prosjekter er i gang allerede.

– Mange kommuner har vært positive, men dette er et forslag for å gi kommunene og lokalpolitikerne det siste ordet, sier hun.

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i vår at kommunens syn må tillegges stor vekt i utbygging av vindkraft, men partiet vil ikke gi kommunene vetorett.

Samtidig gikk Miljøpartiet De Grønne sist helg for en restriktiv linje i utbyggingsspørsmål. I vedtaket heter det at konsesjoner om å bygge ut vindkraft på land «bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier».

Frøya utsatt

Forkjemperne for vindkraftutbygging mener behovet for fornybar energi må komme foran hensynet til naturvern.

NVE pekte i et forslag nylig på 13 områder som direktoratet mener egner seg for utbygging av vindkraft på land. Men utbygging skaper ofte lokal motstand.

Byggingen av vindkraftverk på Frøya, hvor det har vært høylytte protester, ble nylig midlertidig stanset etter pålegg fra Kommunaldepartementet, som skal gjennomgå Fylkesmannens behandling av saken.

Vindkraft i Norge vil legge beslag på 630 kvadratkilometer urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. Det tilsvarer rundt halvannen gang arealet til Oslo.

NVE og Miljødirektoratet har beregnet at det totale planområdet for vindkraft vil bli i underkant av 1.600 kvadratkilometer. Totalt er det 142.500 kvadratkilometer urørt natur her i landet, melder NRK.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.