I fjor sommer etablerte Trønderenergi og oppkjøpsfondet Hitecvision fornybarselskapet Aneo. Navnet på det nye selskapet betyr «det nye». Aneo skal satse stort innenfor fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering i hele Norden. I første omgang har selskapet fått en investeringsramme på mellom 15 og 20 milliarder kroner til rådighet.